EliZyme polymerázy

EliZyme pro Real-Time PCR

Veškeré enzymy mají nízkou citlivost na běžné PCR inhibitory. V našich enzymech se snadno zorientujete dle zkratek přívlastků:

 • MIX – enzymový mix obsahuje dNTP i hořčík
 • Green – interkalační barvivo pro detekci bez použití sond
 • AddROX – mix neobsahuje ROX, ale ROX barva je přiložena k mixu zvlášť a lze ji do mixu přidat dle potřeby – porovnejte v tabulce kompatibilitu s vaším přístrojem
 • LowROX - nízký obsah ROX – porovnejte v tabulce kompatibilitu s vaším přístrojem
 • HighROX – vysoký obsah ROX – porovnejte v tabulce kompatibilitu s vaším přístrojem
 • HRM – high resolution melt analysis
 • OneS – kit obsahuje reverzní transkriptázu i polymerázu pro provedení reverzní transkripce a amplifikace v jednom kroku
 • Probe – enzymový mix pro použití s běžnými druhy sond jako jsou TaqMan®, Molecular Beacons® a Scorpions®
 • Genotyping – mix umožňující velmi přesnou alelickou diskriminaci pomocí metod využívajících duálně značené sondy včetně TaqMan® technologie
 • EliZyme Green MIX AddROX

  EliZyme Green MIX AddROX

  Na rozdíl od jiných známých barviv včetně SYBR® Green, barvivo použité v EliZyme Green MIX addROX neinhibuje PCR. EliZyme Green MIX AddROX kombinuje moderní enzymy, pokročilé technologie hot-start a využití reakčního pufru.

  Detail
 • EliZyme Probe MIX AddROX

  EliZyme Probe MIX AddROX

  EliZyme Probe MIX AddROX je univerzální kit navržený pro všechny sondy k real-time PCR reakcím. Je vhodný pro multiplexové reakce i genotypizační experimenty.

  Detail
 • EliZyme HRM MIX

  EliZyme HRM MIX

  EliZyme HRM MIX využívá interkalačního barviva, které neinhibuje PCR. To je nezbytné pro přesnou SNP genotypizaci a CpG metylační analýzu.

  Detail
 • EliZyme OneS Probe Kit

  EliZyme OneS Probe Kit

  EliZyme OneS Probe Kit se používá pro kvantifikaci mRNA, celkové RNA a virových sekvencí. S vysokou účinností může být provedena rovněž specifická detekce extrémně nízkého počtu cílových sekvenací DNA.

  Detail
 • EliZyme OneS Green LowROX Kit

  EliZyme OneS Green LowROX Kit

  EliZyme OneS Green LowROX Kit se používá pro kvantifikaci mRNA, celkové RNA a virových sekvencí. S vysokou účinností může být provedena rovněž specifická detekce extrémně nízkého počtu cílových sekvenací DNA.

  Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)