Biohazard boxy NuAire

LabGard™ 437
  • LabGard™ 437

LabGard™ 437

Biohazard box třídy II, typu A2 s možností odfuku do místnosti nebo napojením na odtahový systém. Vzduchotěsný box s 30% odfukem a 70% recirkulací minimalizuje křížovou kontaminaci při práci s bilogickými látkami nízké a střední třídy nebezpečnosti a za nepřítomnosti těkavých toxických látek a chrání obsluhu a prostředí před expozicí biologickými nebo chemickými látkami v pracovním prostoru.

LabGard® 437 nabízí profesionálům v laboratoři vylepšenou chranu obsluhy, produktu a dále snadnou údržbu, vysokou životnost za nízkou cenu a maximální spolehlivost.

Konstruován pro stálou a tichou práci
LabGard® 437 je 16 přetlakový plynotěsný box s celonerezovou svařovanou vnější konstrukcí. Všechny sváry jsou dokonale ručně zakončeny a doleštěny, aby se zamezilo výskytu ostrých hrotů. Vnější plášť je strukturálně zesílen pro minimalizaci vibrací, hluku a usnadnění údržby povrchů. Nerezovou ocel lze snadno čistit, všechny vstupy pro média jsou dokonale utěsněny, aby nedošlo k únikům kontaminantů do laboratoře.

Bezúnikový systém vedení vzduchu HEPEX™
NuAire exkluzivně navrhl řešení pro snížení hluku a konstantní proudění nad pracovní plochou. HEPEXª bezúnikový systém vedení vzduchu eliminuje nestejnoměrné namáhání HEPA filtru, které nastává v případě přímo směrovaného ventilátoru v pevném plénu. Pružný systém HEPEX zaručuje 100% konstantní tlak na celou plochu HEPA filtru.

Celý přetlakový systém vedení vzduchu na vstupní HEPA filtr je obklopen podtlakem vzhledem k okolnímu atmosférickému tlaku. To eliminuje možné úniky přes těsnění a chrání před selháním hepafiltrů. Tento systém dále také umožňuje výměnu HEPA filtrů bez rizika kontaminace laboratoře nebo servisního technika. 

Cenovou nabídku vám zpracujeme na vyžádání.

Brožura

Specifikace

Kat. č. Velikost Cena bez DPH DPH  
NU-437-300E 90 cm na vyžádání 21 %
NU-437-400E 120 cm na vyžádání 21 %
NU-437-600E 180 cm na vyžádání 21 %

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)