Izolace DNA/RNA z půdy

DNeasy PowerClean Cleanup Kit

DNeasy PowerClean CleanUp Kit je založen na nových a patentovaných metodách pro izolaci genomické DNA z environmentálních vzorků. Kit je určen pro přečištění izolované DNA ze vzorků, které obsahovaly před provedenou izolací DNA velké množství huminové kyseliny (kompost, sedimenty, mrva). Tento kit může být úspěšně použit také pro přečištění jiných izolátů z různých substrátů nebo půdních typů. Purifikovaná DNA má vysokou čistotu, což je důležité pro úspěšnou PCR amplifikaci DNA. 

DNeasy PowerClean CleanUp Kit překonává MoBio UltraClean® DNA Clean-Up Kit díky NOVÉ metodě, která během procesu odstraňuje hnědé zabarvení/humát. Tento nový postup efektivně odstraňuje PCR inhibitory i z obtížně zpracovatelných vzorků půd.

Vyizolované DNA vzorky jsou přečištěny přidáním purifikačních reagencií. Inhibitory jsou selektivně odstraněny z roztoku obsahujícího DNA. Celková genomická DNA je zachycena na křemičité membráně v kolonce. DNA je dále promývána a eluována z membrány. Po té je DNA připravena pro PCR analýzu a další aplikace.

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
12877-50 50 reakcí 5 191.10 Kč / € 207.60 21 % Koupit

Žádné dokumenty.