Izolace DNA/RNA z půdy

DNeasy PowerMax Soil Kit

DNeasy PowerMax Soil Kit je založen na nových a patentovaných metodách pro izolaci genomické DNA z environmentálních vzorků o hmotnosti do 10 g. Kit je určen pro vzorky, které obsahují velké množství huminové kyseliny (kompost, sedimenty, hnůj). Tento kit může být úspěšně použit také pro mnoho jiných substrátů a půdních typů. Izolovaná DNA má vysokou čistotu, což je důležité pro úspěšnou PCR amplifikaci DNA mikroorganismů ze vzorku půdy. PCR analýza tímto kitem izolované DNA umožňuje detekci mnoha organismů, včetně bakterií (Bacillus subtilis, Bacillus anthracis), hub (kvasinky, plísně), řas a aktinomycet (Streptomyces).

DNeasy PowerMax Soil Kit překonává MoBio UltraClean™ Mega Soil DNA Isolation Kit díky NOVÉ metodě, která během procesu odstraňuje hnědé zabarvení/humát. Tento nový postup efektivně odstraňuje PCR inhibitory i z obtížně zpracovatelných vzorků půd.

Terénní vzorky jsou přidány do zkumavky s rozbíjecími částicemi a proběhne rychlá a dokonalá homogenizace. Lyzace buněk probíhá mechanicky a chemicky. Celková genomická DNA je zachycena na křemičité membráně v kolonce. DNA je dále promývána a eluována z membrány. Po té je DNA připravena pro PCR analýzu a další aplikace. Délka protokolu je přibližně 30 minut.

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
12988-10 10 reakcí 6 541.60 Kč / € 261.70 21 % Koupit
Vzorek 12988-S 2 reakce na vyžádání 21 %

Žádné dokumenty.