Izolace DNA/RNA z půdy

DNeasy PowerSoil Kit

DNeasy PowerSoil Kit je vhodný na manuální izolaci DNA. Kit je založen na nových a patentovaných metodách pro izolaci genomické DNA z environmentálních vzorků. Kit je určen pro vzorky, které obsahují velké množství huminové kyseliny (kompost, sedimenty, mrva). Tento kit může být úspěšně použit také pro mnoho jiných substrátů a půdních typů. Izolovaná DNA má vysokou čistotu, což je důležité pro úspěšnou PCR amplifikaci DNA mikroorganismů. PCR analýza izolované DNA umožňuje detekci mnoha organismů, včetně bakterií (Bacillus subtilis, Bacillus anthracis), hub (kvasinky, plísně), řas a aktinomycet (Streptomyces).

DNeasy PowerSoil Kit překonává MoBio UltraClean® Soil DNA Isolation Kit díky NOVÉ metodě, která během procesu odstraňuje hnědé zabarvení/humát. Tento nový postup efektivně odstraňuje PCR inhibitory i z obtížně zpracovatelných vzorků půd.

Terénní vzorky jsou přidány do zkumavky s rozbíjecími kuličkami a proběhne rychlá a dokonalá homogenizace. Lyzace buněk probíhá mechanicky a chemicky. Celková genomická DNA je zachycena na křemičité membráně v kolonce. DNA je dále promývána a eluována z membrány. Po té je DNA připravena pro PCR analýzu a další aplikace.

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
12888-50 50 reakcí 7 216.80 Kč / € 288.70 21 % Koupit
12888-100 100 reakcí 13 336.40 Kč / € 533.50 21 % Koupit
Solution C1 12888-100-1 6,6 ml 485.30 Kč / € 19.40 21 % Koupit
Solution C2 12888-100-2 2 x 15 ml 1 367.40 Kč / € 54.70 21 % Koupit
Solution C3 12888-100-3 2 x 11 ml 2 464.70 Kč / € 98.60 21 % Koupit
Solution C4 12888-100-4 2 x 72 ml 2 684.20 Kč / € 107.40 21 % Koupit
Solution C5 12888-100-5 2 x 30 ml 1 451.80 Kč / € 58.10 21 % Koupit
Rozbíjecí částice ve zkumavkách, granátové 12888-100-PBT 50 ks 7 554.50 Kč / € 302.20 21 % Koupit

Žádné dokumenty.