Izolace DNA/RNA z půdy

RNeasy PowerSoil Total RNA Kit

RNeasy PowerSoil Total RNA Kit je určen pro izolaci celkové RNA z organizmů nalézajících se v půdě. Kit je patentován a zaručuje dokonalé odstranění huminových kyselin i jiných huminových látek, které inhibují RT-PCR reakce a ostatní PCR aplikace. Kitem lze izolovat RNA z různých typů půd (běžné půdy, kompostové půdy, hnůj, písečné půdy a sedimenty). Extrahovaná RNA kitem RNeasy PowerSoil Total RNA Kit umožńuje získat kvalitativní i kvantitativní výsledky při provádění RT-PCR analýz.

Kit izoluje RNA z půdní mikroflóry a mikrofauny a to včetně metabolicky aktivních nebo dormantních a mrtvých organizmů. Kit poskytuje izolací celkové RNA nejlepší přehled o všech organizmech nalézajících se v půdě v době odběru. Izolace až ze 2 g půdy. Izolace je hotova za 2,5 hodiny.

Důležité: Tento kit vyžaduje práci se směsí fenol:chloroform:isoamylalkohol (25:24:1, pH 6,5-8,0). Pracujte s těmito složkami kitu velmi opatrně dle nařízení a platných předpisů pro práci s fenolem a chloroformem. Prosím pročtěte si bezpečnostní listy MSDS k těmto sloučeninám. Chloroform má karcinogenní účinky, fenol způsobuje poleptání. Směs fenol:chloroform: isoamylalcohol podléhá oxidaci a změně zbarvení. Při změně zbarvení (po oxidaci) nelze směs využít k extrakci RNA! Abyste předešli předčasné oxidaci tak skladujte směs při 4 °C ve tmě.

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
12866-25 25 reakcí 9 622.40 Kč / € 384.90 21 % Koupit
Vzorek 12866-S 2 reakce na vyžádání 21 %

Žádné dokumenty.