Kvantifikace nukleových kyselin

Společnost Elisabeth Pharmacon vyvinula "EliDNA" QBT" soupravy pro kvantifikaci DNA nebo RNA, které umožňují přesné měření DNA nebo RNA ve vzorcích s širokým rozsahem koncentrací. Na rozdíl od kvantifikace nukleové kyseliny na základě absorbance, měření fluorescence DNA nebo RNA je vysoce citlivé a selektivní. To také poskytuje přesnější měření DNA nebo RNA koncentrace v přítomnosti běžných kontaminujících látek, jako jsou volné nukleotidy, bílkoviny, detergenty a soli. Přesná kvantifikace purifikovaných DNA vzorků je základem pro výzkum nukleových kyselin, který je zásadní pro navazující aplikace, jako je sekvenování nové generace, PCR, klonování a transfekce DNA.

The EliDNA QBT quantification kits - leták