EliGene soupravy pro onkogenetiku

EliGene® Colorectum NGS

 
EliGene® Colorectum NGS EliGene® Colorectum NGS

Rychlé testy

Eli-Pack FOB test

Těhotenské testy

Drogové testy

KAPA Polymerázy a enzymy

Polymerázy | enzymy

Modifikované polymerázy

Enzymy pro izolaci DNA

Termolabilní enzymy

Produkty pro NGS

Biohazard boxy

Biohazard boxy

Laminární boxy

Podtlakové izolátory

Laboratorní nábytek

Laboratorní stoly

Laboratorní vybavení

Digestoře

Židle do ordinací a laboratoří

Chemie a růstová média

Chemie a kultury

EliPhore pufry

Vybraná chemie

Buněčné kultury

Tkáňové kultury

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)