Protilátky COVID-19

Protilátky proti SARS-CoV-2
Vyšetření protilátek
IgM a IgG z krve
Pouze samoplátci

Biohazard boxy

Biohazard boxy

Laminární boxy

Podtlakové izolátory

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)

TSI Logo

Přístroje TSI

Přenosné čítače částic

Příruční čítače částic

Průtokoměry

Nástěnné čítače částic