Kolonková izolace DNA a RNA OMNI

DNA Izolační soupravy

Bead Mill DNA izolační soupravy

Bead Mill DNA izolační soupravyjsou vytvořené pro použití s Bead Mill homogenizátorem na extrakci DNA nebo RNA z bakteriální buněk, buněk hub nebo tkání. Omni Nucleic Acid Purification Kits obsahuje centrifugační kolonky, přednaplněné zkumavky s částicemi a netoxické reagencie.

Optimalizovaná purifikace DNA. Druhy vzorků: tkáně, buňky, bakterie a houby. Obsahuje centrifugační kolonky, přednaplněné zkumavky s částicemi a reagenciemi.

Bead Mill Nucleic Acid Purification Kit Brochure Purification Kit Brochure

 • Bead Mill Soil DNA Purification Mini Kit

  Bead Mill Soil DNA Purification Mini Kit

  Bead Mill Soil DNA Purification Mini Kit obsahuje křemičité spinové kolonky a netoxické reagencie. Činidla jsou specificky navrhnuta pro extrakci mikrobiální genomové DNA z půdy a sedimentů.

  Detail
 • Bead Mill Soil DNA Purification Midi Kit

  Bead Mill Soil DNA Purification Midi Kit

  Bead Mill Omni Soil DNA Purification Midi Kit obsahuje křemičité spinové kolonky a netoxické reagencie. Činidla jsou specificky navrhnuta pro extrakci mikrobiální genomové DNA z půdy a sedimentu.

  Detail
 • Bead Mill Tissue DNA Purification Kit

  Bead Mill Tissue DNA Purification Kit

  Bead Mill Tissue DNA Purification Kit obsahuje křemičité spinové kolonky, zkumavky přednaplněné rozbíjecími částicemi a netoxické reagencie.

  Detail
 • Bead Mill Bacteria DNA Purification Kit

  Bead Mill Bacterial DNA Purification Kit

  Bead Mill Bacterial DNA Purification Kit obsahuje křemičité spinové kolonky, zkumavky přednaplněné rozbíjecími částicemi a netoxické reagencie.

  Detail
 • Bead Mill Yeast DNA Purification Kit

  Bead Mill Yeast DNA Purification Kit

  Bead Mill Yeast DNA Purification Kit obsahuje obsahuje křemičité spinové kolonky, zkumavky přednaplněné rozbíjecími částicemi a netoxické reagencie. Činidla jsou specificky navrhnuta pro extrakci genomové DNA z až 3 ml kvasinkové buněčné kultury v log-fázi pomocí homegenizace rozbíjecími částicemi.

  Detail
 • Bead Mill Plant DNA Kit

  Připravujeme

  Detail
 • Tissue DNA Purification Kit

  Tissue DNA Purification Kit

  Tissue DNA Purification Kit obsahuje křemičité spinové kolonky a netoxické reagencie. Optimalizovaná činidla jsou specificky navrhnuta pro extrakci genomové DNA z tkáně a buněčných kultur.

  Detail
 • Bacteria DNA Purification Kit

  Bacterial DNA Purification Kit

  Bacterial DNA Purification Kit obsahuje křemičité spinové kolonky a netoxické reagencie. Optimalizovaná činidla jsou specificky navržena pro extrakci genomové DNA z až 109 bakteriálních buněk.

  Detail
 • Fecal DNA Purification Kit

  Fecal DNA Purification Kit

  Fecal DNA Purification Kit obsahuje křemičité spinové kolonky a netoxické reagencie. Činidla jsou specificky navrhnuta pro extrakci mikrobiální genomové DNA ze stolice a moči.

  Detail
 • Yeast DNA Purification Kit

  Yeast DNA Purification Kit

  Yeast DNA Purification Kit obsahuje křemičité spinové kolonky a netoxické reagencie. Činidla jsou specificky navrhnuta pro extrakci genomové DNA z až 3 ml kvasinkové buněčné kultury v log-fázi.

  Detail
 • Plant DNA Kit

  Detail