Stolní laboratorní přístroje

ISOSAFE 2v1 podtlakové a přetlakové izolátory

Bezpečnostní biologické izolátory ISOSAFE, III. třídy s rukavicemi zajišťující dokonalou ochranu pracovního procesu, zpracovávaného produktu nebo materiálu před bakteriologickou nebo částicovou kontaminací z vnějšího prostředí a současně absolutní ochranu obsluhy před případnými škodlivými vlivy zpracovávaných látek. Je možné je využívat všude tam, kde je nutné pracovní operace provádět v asepticky čistém, resp. bezprašném prostředí a současně kde je nutné chránit obsluhu před účinky látek, se kterými se v boxech pracuje.

Izolátory ISOSAFE jsou uzavřené systémy charakterizované stálým tlakem v pracovním prostoru (přetlakem nebo podtlakem) a 100% odtahem vzduchu kontaminovaného zpracovávanými látkami. Při provozu nedochází k míšení vzduchových okruhů, tedy nasávaného a odsávaného vzduchu. Pracovní proces je 100% izolovaný od vnějšího prostředí a zároveň obsluha nepřichází do přímého kontaktu se zpracovávanými škodlivými látkami. Právě proto jde o nejvyšší stupeň ochrany pracovního procesu, pracovníků jakož i životního prostředí.

Izolátory se vyznačují prémiovým zpracováním. Díky unikátní konstrukci, použitým komponentům a materiálům od renomovaných světových výrobců, nadstandardní spolehlivostí, nízkou hlučností, nízkou spotřebou energie, dlouhou životností filtrů a také nadstandardně vysokou mírou účinnosti filtrace.

Izolátory ISOSAFE automaticky dosahují třídu čistoty ISO CLASS 5. Boxy však díky unikátní konstrukci a zvoleným filtrům splňují přísná kritéria třídy čistoty ISO CLASS 3, díky čemuž jsou předurčeny na ty nejnáročnější aplikace.

Může vás ještě zajímat

Biohazard boxy

Biohazard boxy

Laminární boxy

Podtlakové izolátory

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)