Automatické pipety

AHN Mikropipety (variabilní objem)

Pohodlné a bezproblémoví pipetování: uživatelsky příjemná měkká rukojeť pro pohodlné používání. Ergonomický design zabraňuje napětí ruky, nízká hmotnost, malá síla stlačení zabraňujeu poškození pohybového aparátu z opakovaného namáhání.

Snadná identifikace: pomocí připevnitelných barevných částí můžete snadno identifikovat pipetu podle objemu

Trvanlivost: píst vykazuje vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči chemikáliím

Kalibrační stabilita: i po několika autoklávováních není nutná žádná rekalibrace

Přesné a spolehlivé pipetování: možnost reverzního pipetování pro přesné dávkování viskózních tekutiny / inovativní měkké uchopení brání přenosu tepla na vnitřní komponenty, zajišťující přesný provoz / uzamykací systém zabraňuje změně objemu při pipetování

Snadná a rychlá údržba: včetně demontáže a kalibrace (kalibrační nástroj)

Sterilní manipulace: plně autoklávovatelné pipety (121 °C / 15 min)

Splňuje tyto normy: DIN EN ISO 8655-1 | DIN EN ISO 8655-2 | DIN EN ISO 8655-6 | Směrnice EU 98/79 / ES

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)