Laboratorní plast

Špičky AHN myTip s filtry

  • Bez kontaminace vzorků: filtry jsou vyrobeny z vysoce kvalitního čistého hydrofobního polyethylenu bez přísad
  • Žádná kontaminace pipety: filtry blokují aerosoly a kapaliny (snadno vyparovatelné, radioaktivní, biologicky nebezpečné nebo korozivní vzorky) přes mikroporézní filtrační technologii (technologie MPS, filtrační póry o velikost 5-40 μm)
  • Univerzální kompatibilita a sesazení špičky: optimalizovaná geometrie kužele pro bezpečné uchycení
  • Rychlá a snadná kontrola objemu: stupňované značení pro standardní objemy
  • Přesné pipetování bez ztráty vzorku: kónický otvor zabraňuje tvorbě kapiček na konci špičky
  • Eliminace kontaminace vzorku: špičky vyrobené z autoklávovatelného, nezmáčateľného polypropylenu
  • Zachování integrity vzorky: sterilní balení (ozařování beta)
  • Autoklávovatelné: 121 °C / 20 min
  • Dostupné v krabičkách a baleních v sáčcích.

Upozornění: od roku 2019 došlo ke změně katalogových čísel výrobcem. V některých případech došlo i ke změně velikosti balení. Na webu uvádíme aktualizované informace.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)