Služby pro laboratoře

Sekvenování na zakázku

1. krok (vytvořit elektronickou objednávku)

Vytvořit objednávku sekvenování

2. krok (zaslat důkladně označené vzorky)

POZOR ZMĚNA ADRESY. Vzorky posílejte po odeslání objednávky na adresu:

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.
Rokycanova 4437/5
615 00 Brno-Židenice

Bližší odborné informace obdržíte na tel: +420 542 213 851

Ceník

Krátké čtení do 600 bp

Jednosměrná sekvenace bez manuálního vyhodnocení:

 • 210,00 Kč (8 EUR)/sekv. (při jednorázové objednávce více než 10 sekvenací)
 • 290,00 Kč (11 EUR)/sekv. (při objednávce méně než 10 sekvenací)

Jednosměrná sekvenace s manuálním vyhodnocením:

 • 290,00 Kč (11 EUR)/sekv. (při jednorázové objednávce více než 10 sekvenací)
 • 375,00 Kč (14,20 EUR)/sekv. (při objednávce méně než 10 sekvenací)

Dlouhé čtení do 900 bp

Jednosměrná sekvenace bez manuálního vyhodnocení:

 • 325,00 Kč (12,50 EUR)/sekv. (při jednorázové objednávce více než 10 sekvenací)
 • 410,00 Kč (15,50 EUR)/sekv. (při objednávce méně než 10 sekvenací)

Jednosměrná sekvenace s manuálním vyhodnocením:

 • 410,00 Kč (15,50 EUR)/sekv. (při jednorázové objednávce více než 10 sekvenací)
 • 490,00 Kč (18,50 EUR)/sekv. (při objednávce méně než 10 sekvenací)

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zahraničním subjektům, kteří jsou plátci DPH, nebude DPH účtováno.

Základní pravidla týkající se sekvenování vzorků

Věnujte prosím velkou pozornost přípravě vzorků na sekvenování, neboť jejich špatná kvalita nebo nízká koncentrace je nejčastější příčinou selhání sekvenační reakce. Následující informace by měly napomoci k co nejlepším výsledkům sekvenace.

1) Koncentrace a objem vzorků

Do sekvenační reakce je zapotřebí podstatně více vstupního množství templátu než do PCR reakce. V případě plasmidů a PCR produktů nad 1000 bp je potřeba koncentrace minimálně kolem 100 ng/ul, v případě PCR produktů do 1000 bp je potřeba koncentrace minimálně kolem 40 ng/ul. Primery by měly mít koncentraci minimálně 5 umol/l. V případě, že vzorky přečišťujete, určete jejich koncentrace až po jejich přečištění.

Koncentraci doporučujeme určovat pomocí UV-spektrofotometru (NanoDrop). Před vlastní sekvenací koncentraci vzorku ještě jednou kontrolujeme a pokud bude ve vzorcích nízká koncentrace nebo kvalita DNA, budete požádání o zaslání nových vzorků s vyšší koncentraci.

2) Kvalita vzorků

Vzorky na sekvenaci musí být rozpuštěny v PCR vodě, nikdy ne v TE pufru nebo jiném elučním pufru!!!

Přítomnost více templátů, nezreagovaných primerů, dNTP, proteinů nebo jiných nečistot výrazně zhoršuje kvalitu sekvenování. V takovém případě je vhodné vzorky přečistit.

Pokud je na gelu po PCR viditelný pouze jeden specifický produkt, lze PCR směs přečistit pouze Exo-SAP metodou. V takovém případě prosím pošlete fotku gelu s uvedeným množstvím nanesené PCR směsi do jamky.

3) Dodání vzorků

K sekvenování nám dodejte:

 1. Pečlivě vyplňte a odešlete objednávkový formulář
 2. Vzorky a primery v dobře uzavřených netenkostěnných mikrozkumavkách o objemech 1,5ml, 0,5ml nebo 0,2ml dodejte poštou nebo osobně.
 3. V případě požadavku na Exo-SAP přečištění dodejte rovněž fotografii gelu se vzorky a velikostním standardem, kde jsou uvedeny objemy nanesených vzorků a standardu a dále název a výrobce standardu.

4) Další informace

 • vzorky a primery označte co nejjednodušeji, vyhněte se zbytečně dlouhým názvům.
 • pokud víte nebo tušíte, že váš vzorek obsahuje některá hůře sekvenovatelná místa (úseky bohaté na GC nebo AT, dlouhé repetice, dlouhé homopolymerní úseky apod.), upozorněte nás na to
 • pokud je nízká výtěžnost PCR reakce v důsledku horšího nasedání primerů, upozorněte nás na to
 • u prvních 30 bazí nezaručujeme čitelnost sekvenace (pozor při navrhování primerů)
 • termín dodání výsledků je zpravidla 7 dní.
 • za dostatečnou koncentraci a kvalitu vzorků zodpovídá zákazník a při analýzách vycházíme z údajů uvedených v průvodce

Může vás ještě zajímat