ELISABETH PHARMACON

Aktuální odborné semináře a školení 2018

Připravili jsme letos pro své klienty a odbornou veřejnost řadu odborných seminářů a školení.

Jak se přihlásit na školení? Stačí zaslat e-mailovou objednávku na adresu: seminare@elisabeth.cz.

Seznam seminářů

  • Nejnovější poznatky o patogenezi Alzheimerovy choroby (26. 4. 2018 od 10:00, Brno)
  • Moderní trendy v diagnostice a léčbě močových infekcí (17. 5. 2018 od 10:00, Brno)

Detaily k seminářům

Květnové semináře

Název

Moderní trendy v diagnostice a léčbě močových infekcí

Garant

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Certifikace semináře

Seminář pro sestry je zařazen do celoživotního vzdělávání ČAS/172/2018. Absolventi semináře určený pro sestry získají originální certifikát od ČAS.

Kdy:

17. 5. 2018 od 10:00 - 17:00

Hodinová dotace semináře je: 7 hodin

Kde:

Brno (místo bude upřesněno)

Přednášející

prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.

Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

MUDr. Daniela Vitoušková

Program

10.00 – 10.30 Močové infekce – příčiny, patogeneze, přenos

10.30 – 11.00 Odběr vzorků a transport do laboratoře (které vzorky jak odebírat)

11.00 – 12.00 Diagnostika močových infekcí – princip metod a vhodnost použití (mikroskopické vyšetření, kultivační vyšetření, imunochromatografické testy, serologické vyšetření, DNA diagnostika)

12.00 – 12.30 občerstvení

12.30 – 14.00 Patogeny způsobující močové infekce, nové poznatky o biologii patogenů močových cest – implikace pro prevenci, diagnostiku a léčbu (E. coli, Streptococcus sp., Klebsiella sp., Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma sp., Mycoplasma sp., Gardnerella vaginalis, atd.)

14.00 – 14.20 občerstvení

14.20 – 15.30 Antibiotická terapie močových infekcí – přehled antibiotik, nová antibiotika, výběr vhodných antibiotik, rezistence na antibiotika, průnik antibiotik do různých tkání

15.30 – 15.40 občerstvení

15.40 - 16.30 Močové infekce v ordinaci gynekologa

16.30 – 16.50 DNA diagnostika papilomavirů

16.50 – 17.00 Diskuse a závěr

Cena

500 Kč vč. DPH

Může vás ještě zajímat