Kryokonzervační média

Bankbanker HRM
  • Bankbanker HRM

Bambanker HRM

Kryokonzervace, včetně mražení a rozmrazování, se stává velmi důležitá pro technologii buněčné kultury. Kryokonzervace ES a iPS buněk primátů je velmi těžká a obtížná ve srovnání s myšími nebo jinými buňkami. V současné době se vitrifikační metoda považuje za adekvátní pro ES / iPS buňky primátů, i když metoda pomalého zmrazování pomocí DMSO byla populární pro širokou škálu buněčných linií. Metoda vitrifikace potřebuje speciální dovednosti a musí se vyhnout přepravě na suchém ledu. K řešení těchto problémů jsme vyvinuli nové zmrazovací médium (Bambanker™ HRM) obsahující lidský sérový albumin a DMSO pro ES / iPS buňky primátů .

Experimentální data uvedená na obrázku popisují ES buňky primátů, kryokonzervované v Bambanker™ HRM nebo 10% DMSO / kultivačním médiem pomalým zmražením nebo v konvenčním vitrifikačním médiu rychlým zmrazením a následným skladováním v kapalném dusíku. Po 3 dnech byly buňky rozmraženy odpovídajícím protokolem a poté byly pokryty. Různá kryokonzervační média byla analyzována počtem kolonií pozitivních na alkalickou fosfatázu jako bodů obnovy. Body obnovy pro Bambanker™ HRM přímo z místa uchovávání kapalného dusíku byly dvakrát vyšší než body z vitrifikačního média a čtyřikrát než koncentrace 10% DMSO / kultivačního média. Za předpokladu transportu suchého ledu byly kryokonzervované ES buňky primátů výše zmíněnými metodami zmrazení přeneseny na suchý led 24 hodin po třech dnech v kapalném dusíku a poté roztaveny a naneseny. Body obnovy pro Bambanker™ HRM stále zůstaly vysoké, avšak ty pro vitrifikaci byly značně nízké.

Tyto výsledky naznačují, že Bambanker™ HRM poskytuje účinnou kryoprezervaci a přepravu na suchém ledu pro ES / iPS buňky primátů. Kromě toho, jelikož Bambanker™ HRM je xeno-free a chemicky definovaný, může být vhodnný pro mnoho různých aplikací, kde jsou zahrnuty hES / iPS buňky.

Kat. č. Velikost Balení Cena bez DPH DPH  
BBH01 20 ml 1 bal. 2 394.10 Kč / € 95.80 21 % Koupit
BBH02 10 ml 1 bal. 1 444.70 Kč / € 57.80 21 % Koupit

Návod k použití Bambanker HRM

(publikováno 12.04.2019, velikost 105.8 kB)

Může vás ještě zajímat

Biohazard boxy

Biohazard boxy

Laminární boxy

Podtlakové izolátory

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)