Drogové testy - balené v krabičkách

MOR Drogový test
  • MOR Drogový test

MOR Drogový test

Drogový test je rychlý imunochromatografický test na principu těhotenského testu pro kvalitativní stanovení drogových metabolitů v lidské moči.

Test je vhodný pro screeningové vyšetření moči na heroin, morfin a jiné opiáty.

Jak dlouho od užití drogy test zachytí pozitivní výsledek?

Výsledek testu závisí na mnoha faktorech:

  • užité dávce drogy (množství účinné látky v dávce se může řádově lišit)
  • metabolizmu jedince (vliv pohlaví, tělesné hmotnosti a věku)

Na základě uvedených faktorů se doba záchytu drogy může pohybovat v rozmezí hodiny až 5 dnů od užití.

Látky detekované testem:

  • Detekční mez pro morfin a kodein je 300 ng/ml.
  • Detekční mez pro hydromorfin je 400 ng/ml.
  • Detekční mez pro oxykodon je 1000 ng/ml.
  • Test dává negativní výsledek s Methadonem.
  • Test nedává pozitivní reakce s jinými skupinami.

Registrace:

  • Registrace FDA (číslo K010079)
  • Registrace CE

Specifita - 92,6%, Senzitivita - 100%.

 

Kat. č. Cena bez DPH DPH  
1311167 84.90 Kč / € 3.70 12 % Koupit

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)