Lékařská genetika

EliGene® Coeliac (DQ2, DQ8, DRB4)
  • EliGene® Coeliac (DQ2, DQ8, DRB4)
  • EliGene® Coeliac (DQ2, DQ8, DRB4)

EliGene® Coeliac RT (DQ2, DQ8, DRB4)

Účel použití

Souprava EliGene® Coeliac RT slouží ke genotypizaci:

  • HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02)
  • HLA-DQ8 (DQA1*0301/DQB1*0302)
  • HLA-DRB1*04

Princip metody

Diagnostický kity je založen na metodě RealTime PCR. V tomto kitu jsou použity primery a značené sondy (FAM a JOE) pro detekci alel a pro detekci interní kontroly.

Kompatibilní přístroje

Následující seznam představuje přístroje, na kterých byl testován výše uvedený kit. Pro informace ohledně kompatibility s dalšími přístroji nás prosím kontaktujte.

  • Applied Biosystems: ABI 7000, 7300, 7500FAST
  • IT-IS Life Science: MyGo Pro®
  • Roche: LightCycler® 480, LightCycler® Nano
  • Qiagen: RotorGene 6000 nebo Q

Klinický materiál a doporučená izolace DNA

Krev

Manuální: EliGene Urine Isolation Kit (ELISABETH PHARMACON)
Automatická: ZEPHYRUS Magneto (ELISABETH PHARMACON)

Stěry

Manuální: EliGene Urine Isolation Kit (ELISABETH PHARMACON)
Automatická: ZEPHYRUS Magneto (ELISABETH PHARMACON)

Obecné informace

Celiakie patři mezi jedno z nejčastějších entero-patogenních onemocnění a je charakterizovaná celoživotní přecitlivělostí k lepku, proteinu obsaženém v pšenici, žitě, ovsu a ječmeni. Celiakie nepatří mezi alergická onemocnění, ale je charakterizovaná intolerancí ke gliadinu tvořícím část lepku. Imunologická nesnášelivost k lepku vede v raném dětství ke chronické zánětlivé odpovědi u sliznice tenkého střeva s následnou špatnou absorpcí vyznačující se chronický průjmem, tukovitou stolicí a špatným růstem.  Celá řada dospělých pacientů poté může pociťovat jiné atypické příznaky jako nadýmání, hubnutí, únavu, problémy s pokožkou a klouby nebo migrény. Naopak celá řada lidí nemusí pociťovat vůbec žádné příznaky. Neléčená celiakie poté zvyšuje riziko NHL (non-Hodgkinovského lymfomu) a zřejmě i riziko rakoviny tenkého střeva.

Do dnešní doby byla celiakie vnímána jako relativně vzácné onemocnění s mírou prevalence 1:1000 až 1:4000. Avšak nově dostupnost sérologických testů vedla k pozorování, že celiakie je daleko častější onemocnění, než bylo dříve předpokládáno, postihující v Evropě zhruba 1 ze 100-400 osob. Většina diagnostikovaných pacientů vykazovala minimální klinické příznaky. Poslední výsledky navíc ukazují na silnou genetickou vazbu ve spojení s rozvojem celiakie.

Celiakie je multi-faktoriální onemocnění asociované s alelami HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) nebo DQ8 (DQA1*0301/DQB1*0302) nebo HLA-DRB1*04. HLA DQ2 alela je exprimována u většiny osob trpících celiakií (>90%), DQ8 alela poté asi u 8%. Exprese zmíněných alel je nezbytná ne však dostatečná k propuknutí celiakie, v současné době se předpokládá pouze asi 50% vliv genetické složky na vznik celiakie. U osob trpících celiakií je výskyt HLA-DQ2 alely asi 95%, zatímco u běžné populace je výskyt této alely pouze 20%. Z malé skupiny osob trpících celiakií a negativních HLA DQ2 alele, je drtivá většina pozitivní na  HLA-DRB1*04 alelu. Z tohoto pohledu je absence zmíněných alel velmi dobře využitelná pro vyloučení celiakie. 

Souprava EliGene® Coeliac RT detekuje geny pro alely DQA1*05, DQB1*02 (HLA DQ2) a DRB1*04. Jako vnitřní kontrola je použit gen SYPL2 (synaptophysin-like 2).

CE IVD

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
90048-RT 50 reakcí 15 197.70 Kč / € 577.50 21 % Koupit

MSDS EliGene Coeliac RT CELI-DQ2 Mix CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 233.6 kB)

MSDS EliGene Coeliac RT CELI-DQ8 Mix CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 241.1 kB)

MSDS EliGene Coeliac RT CELI-DR4 Mix CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 231.6 kB)

MSDS PC CELI CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 548.4 kB)

Návody k použití EliGene Coeliac RT - CZ

(publikováno 14.07.2020, velikost 423.7 kB)

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)