Lékařská genetika

EliGene® Coeliac 3.0 RT (DQ2.5, DQ2.2, DQ8)
  • EliGene® Coeliac 3.0 RT (DQ2.5, DQ2.2, DQ8)
  • EliGene® Coeliac 3.0 RT (DQ2.5, DQ2.2, DQ8)

EliGene® Coeliac 3.0 RT (DQ2.5, DQ2.2, DQ8)

Účel použití

Souprava EliGene® Coeliac RT slouží ke genotypizaci:

  • HLA-DQ2.5 (DQA1*05/DQB1*02)
  • HLA-DQ2.2 (DQA1*02/DQB1*02)
  • HLA-DQ8 (DQA1*0301/DQB1*0302)

Princip metody

Diagnostický kity je založen na metodě RealTime PCR. V tomto kitu jsou použity primery a značené sondy (FAM a JOE) pro detekci alel a pro detekci interní kontroly.

Kompatibilní přístroje

Následující seznam představuje přístroje, na kterých byl testován výše uvedený kit. Pro informace ohledně kompatibility s dalšími přístroji nás prosím kontaktujte.

  • Applied Biosystems: ABI 7000, 7300, 7500FAST
  • IT-IS Life Science: MyGo Pro®
  • Roche: LightCycler® 480, LightCycler® Nano
  • Qiagen: RotorGene 6000 nebo Q

Klinický materiál a doporučená izolace DNA

Krev

Manuální: EliGene Urine Isolation Kit (ELISABETH PHARMACON)
Automatická: ZEPHYRUS Magneto (ELISABETH PHARMACON)

Stěry

Manuální: EliGene Urine Isolation Kit (ELISABETH PHARMACON)
Automatická: ZEPHYRUS Magneto (ELISABETH PHARMACON)

Obecné informace

Celiakie patři mezi jedno z nejčastějších entero-patogenních onemocnění a je charakterizovaná celoživotní přecitlivělostí k lepku, proteinu obsaženém v pšenici, žitě, ovsu a ječmeni. Celiakie nepatří mezi alergická onemocnění, ale je charakterizovaná intolerancí ke gliadinu tvořícím část lepku. Imunologická nesnášenlivost k lepku vede v raném dětství ke chronické zánětlivé odpovědi u sliznice tenkého střeva s následnou špatnou absorpcí vyznačující se chronickým průjmem, tukovitou stolicí a špatným růstem. Celá řada dospělých pacientů poté může pociťovat jiné atypické příznaky jako nadýmání, hubnutí, únavu, problémy s pokožkou a klouby nebo migrény. Naopak celá řada lidí nemusí pociťovat vůbec žádné příznaky. Neléčená celiakie poté zvyšuje riziko NHL (non-Hodgkinovského lymfomu) a zřejmě i riziko rakoviny tenkého střeva.
Do dnešní doby byla celiakie vnímána jako relativně vzácné onemocnění s mírou prevalence 1:1000 až 1:4000. Avšak nově dostupnost sérologických testů vedla k pozorování, že celiakie je daleko častější onemocnění, než bylo dříve předpokládáno, postihující v Evropě zhruba 1 ze 100–400 osob. Většina diagnostikovaných pacientů vykazovala minimální klinické příznaky. Poslední výsledky navíc ukazují na silnou genetickou vazbu ve spojení s rozvojem celiakie.

Celiakie je multi-faktoriální onemocnění asociované s alelami HLA-DQ2.5 (DQA1*05/DQB1*02), HLA-DQ2.2 (DQA1*02/DQB1*02) nebo HLA-DQ8 (DQA1*0301/DQB1*03:02). HLA DQ2.5 alela je exprimována u většiny osob trpících celiakií (> 90 %), DQ8 alela poté asi u 8 %. Exprese zmíněných alel je nezbytná, ne však dostatečná, k propuknutí celiakie. V současné době se předpokládá pouze asi 50% vliv genetické složky na vznik celiakie. U osob trpících celiakií je výskyt HLA-DQ2.5 alely asi 95%, zatímco u běžné populace je výskyt této alely pouze 20%. Z malé skupiny osob trpících celiakií a negativních na HLA-DQ2.5 a HLA DQ8 alelu, je drtivá většina pozitivní na  HLA-DQ2.2 alelu. Z tohoto pohledu je absence zmíněných alel velmi dobře využitelná pro vyloučení celiakie. 

Souprava EliGene® Coeliac 3.0 RT detekuje geny pro alely HLA-DQ2.5 (DQA1*05/DQB1*02), HLA-DQ2.2 (DQA1*02/DQB1*02) a HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03:02). Jako vnitřní kontrola je použit gen SYPL2 (synaptophysin-like 2).

CE IVD

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
90071-RT 50 reakcí na vyžádání 21 %

Leták EliGene Coeliac 3.0 RT (CZ)

(publikováno 09.07.2019, velikost 251.1 kB)

MSDS EliGene Coeliac 3.0 RT CELI-DQ2.2 Mix CZ

(publikováno 17.10.2018, velikost 548.9 kB)

MSDS EliGene Coeliac 3.0 RT CELI-DQ2.5 Mix CZ

(publikováno 17.10.2018, velikost 548.7 kB)

MSDS EliGene Coeliac 3.0 RT CELI-DQ8 Mix CZ

(publikováno 17.10.2018, velikost 234.2 kB)

MSDS EliGene Coeliac 3.0 RT PC CELI CZ

(publikováno 17.10.2018, velikost 610.4 kB)

MSDS PC CELI CZ

(publikováno 16.01.2019, velikost 548.1 kB)

Návody k použití EliGene Coeliac 3.0 RT - CZ

(publikováno 14.07.2020, velikost 471.7 kB)

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)