Respirační infekce

EliGene® COVID19 Triple RIC RT (CE-IVD)

Účel použití

Sada EliGene® COVID19 Triple RIC RT je určena pro kvalitativní detekci RNA sedmi typů a podtypů virů. V jedné reakci je detekován virus SARS-CoV-2, chřipkový virus typu A (H1N1, H3N2, H5N1), chřipkový virus typu B, respirační syncytiální virus A a respirační syncytiální virus B.

Princip metody

Tato souprava je založena na reverzní transkripci virové RNA viru SARS-CoV-2, chřipkových virů typu A a typu B a respiračního syncytiálního viru A / B a následné jednokrokové analýze qPCR. Je použita inovativní směs 10 sad primerů a 4 sond TaqMan smíchaných v CoVIR Mixu připraveném k použití. Detekce SARS-CoV-2 se provádí amplifikací částí dvou nezávislých míst v genu RdRp a genu E (kanál FAM). Chřipkové viry typu A a B jsou detekovány v kanálu Cy5 a cílí na geny pro proteiny M1 a NS1. Respirační syncytiální viry A a B jsou detekovány v kanálu TexasRed a cílí na fragment genu pro nukleoprotein. Jedinečně navržená a vysoce specifická interní kontrola využívá sondu značenou HEX. Zvýšená citlivost a specifita této soupravy je založena na amplifikaci více nezávislých cílů pro každý virus v jedné reakci qPCR. Amplifikace ve čtyřech oddělených kanálech rozlišuje mezi koronavirem SARS-CoV-2 (jeden kanál), chřipkovým virem (chřipkový virus A - H1N1, H3N2, H5N1 a chřipkový virus B ve společném kanálu), RS virem (respirační syncytiální virus A a B ve společném kanálu) a obsahuje interní amplifikační kontrolu (samostatný kanál).

Kompatibilní přístroje

Následující seznam představuje přístroje, na kterých byl testován výše uvedený kit. Pro informace ohledně kompatibility s dalšími přístroji nás prosím kontaktujte.

 • Roche: LightCycler® 480
 • ThermoFisher Scientific: QuantStudio 5
 • Qiagen: Rotor-Gene Q
 • Bio-Rad: CFX96

Vzorky a izolace DNA

Stěry (nosohltan, bukální), sliny, sputum, moč

Manuální:

 • EliGene® Viral RNA/DNA FAST Isolation Kit (15min protokol)
 • Chemagic Viral DNA/RNA kit (chemagen - PerkinElmer)
 • QIAamp DSP Virus Spin Kit nebo kity dle doporučení Qiagen
 • Vacuum/centrifugace: EliGene Viral RNA/DNA FAST 96 Vacuum Isolation Kit

Sérum, plasma

Manuální:

 • Chemagic Viral DNA/RNA kit (chemagen - PerkinElmer)
 • QIAamp DSP Virus Spin Kit nebo kity dle doporučení Qiagen

Automatická

 • ZEPHYRUS Magneto automat (ELISABETH PHARMACON)
 • Chemagic 360 izolační automat (chemagen - PerkinElmer) Chemagic Viral DNA/RNA kit, Chemagic Viral NA/gDNA kit         
 • QIAcube izolační automat kity dle aktuálního doporučení 

CE IVD

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
EliGene® COVID19 Triple RIC RT 90079-RT 100 reakcí na vyžádání 21 %

MSDS CoVIR Mix CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 232.8 kB)

MSDS Enzyme Mix CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 247.7 kB)

MSDS IC RNA CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 244.9 kB)

MSDS PC CoVIR CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 232.7 kB)

Navod k pouziti EliGene COVID19 TRIPLE RIC RT

(publikováno 11.11.2020, velikost 433.7 kB)

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)