Virové infekce

EliGene® Enterovirus
  • EliGene® Enterovirus
  • EliGene® Enterovirus

EliGene® Enterovirus LC (CE-IVD)

Účel použití

EliGene® Enterovirus LC kit je určen pro detekci a kvantifikaci RNA enteroviru.

Princip metody

Diagnostická souprava je založena na reverzní transkripci s qPCR v jedné zkumavce. V tomto kitu jsou pro detekci enteroviru a interní kontroly použity primery a fluorescenčně značené sondy (FAM a HEX).

Obecný úvod

Lidský Enterovirus je rodem (+)ssRNA virů asociovaných s několika lidskými a savčími onemocněními. V současné době je známo 66 sérotypů, z nichž 62 tvoří non-polio enteroviry schopné vyvolat u lidí onemocnění: 23 Coxsackie A virů, 6 Coxsackie B virů, 28 echovirů, a 5 jiných enterovirů. Enteroviry jsou všudypřítomné patogeny s vysokou mírou celosvětové incidence (cca. 500 miliónů infekcí/rok) vyskytující se často v sekretech respiračního traktu (sputum, nosní hlen, sliny) a stolici infikovaných osob. Enteroviry mohou způsobovat životu nebezpečné infekce, obzvláště mezi dětmi. Mezi onemocnění spojená s infekcí patří například myokarditida, obrna, multiorgánové selhání, meningitida nebo encefalitida.

CE IVD

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
90053-LC 50 reakcí 20 824.70 Kč / € 798.00 21 % Koupit

Bezpečnostní upozornění 03/2020 - CZ

(publikováno 26.03.2020, velikost 324.3 kB)

MSDS EliGene Enterovirus LC Entero LC Mix CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 547.1 kB)

MSDS EliGene Enterovirus LC Enzyme Mix CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 549.6 kB)

MSDS EliGene Enterovirus LC PC DNA Entero CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 543.3 kB)

MSDS IC RNA CZ

(publikováno 25.07.2018, velikost 547.8 kB)

Návod k použití EliGene Enterovirus LC

(publikováno 01.04.2020, velikost 394.7 kB)

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)