EliGene manuální izolace

EliGene® Viral DNA/RNA FAST Isolation Kit (CE-IVD)

EliGene® Viral RNA/DNA FAST Isolation Kit je určen pro rychlou (15 min) izolaci virové RNA a DNA (nukleových kyselin – NK) z bukálních stěrů, sputa a slin pomocí naší speciálně vyvinuté technologie pro odstranění inhibitorů. 

Princip izolace spočívá v lýze virových partikulí za pomocí detergentů za přítomnosti
chaotropního činidla, následně je nukleová kyselina navázána na spin kolonku (filtr),
promyta a vypláchnuta (eluce) TRIS-HCl pufrem bez EDTA.
Izolovaná NK je vysoké kvality a je vhodná pro přímé použití pro Real-Time PCR, RT-qPCR i
jiné aplikace. 

Výhody:

  • Vhodné pro testování SARS-CoV-2, chřipkových virů atd.
  • Extra rychlý protokol 15 min
  • Vysoká výtěžnost virové RNA/DNA
  • Simultánní izolace RNA/DNA
  • Speciální technologie vyvinutá českým výrobcem
  • Určeno pro izolaci z různých klinických vzorků
  • Návaznost a kompatibilita s dalšími EliGene® diagnostickými soupravami

100% úspěšnost v testu QCMD (certifikát zde)

CE IVD

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
EliGene® Viral DNA/RNA FAST Isolation Kit (CE-IVD) 409100 100 izolací 5 947.20 Kč / € 247.80 21 % Koupit

MSDS Elution Buffer CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 229.6 kB)

MSDS Lysis Buffer CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 295.9 kB)

MSDS Solution M CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 297.7 kB)

MSDS Wash Buffer 1 CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 295.9 kB)

MSDS Wash Buffer 2 CZ

(publikováno 12.05.2023, velikost 278.9 kB)

Návod k použití EliGene® Viral DNA/RNA FAST Isolation Kit

(publikováno 07.05.2020, velikost 385.7 kB)