Fotometrické přístroje a příslušenství

Kyvetové a reagenční testy od A do Z pro pHotoFlexy

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
Al 14825 250425 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (300) 0.05 - 0.40 mg/l Al, kyveta 28 mm.

Al-1 TP 251400 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.00 - 0,25 mg/l Al, kyveta 28 mm.

As 01747 252063 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (30) 0.002 - 0.100 mg/l As, vyžaduje AS absorpční trubičku (252066), kys. sírovou 95-97 % a granulovaný Zn, kyveta 16 mm.

AS absorpční trubička 252066 1 ks na vyžádání 21 %

AS absorpční trubička.

C6H5OH fenoly 14551 250412 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.10 - 2.50 mg/l C6H5OH (fenoly).

Ca 14815 250428 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (100) 5 - 160 mg/l Ca, kyvety 16 a 28 mm.

Cd 14834 250314 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.025 - 1.000 mg/l Cd, stanovení celkového kadmia - termický rozklad s Crack SET 10 nebo RK 14/25 a Crack 10-C při při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod.

Cd 01745 252051 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (55) 0.01 - 0.500 mg/l Cd, stanovení celkového kadmia - termický rozklad s Crack SET 10 nebo RK 14/25 a Crack 10-C při při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod, kyveta 28 mm.

Cl 14897/1 250491 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (100) 2.5 - 190 mg/l Cl, kyveta 16 mm.

Cl 14897/2 252082 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (175) 2.5 - 190 mg/l Cl, kyveta 16 mm.

Cl 14730 250353 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 5 - 125 mg/l Cl, kyveta 16 mm.

Cl2 00595 250419 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (200) 0.03 - 6.00 mg/l Cl2, volný, v setu jsou dodány 3 kruhové kyvety s čárovým kódem, které se po změření vzorku vymyjí a opakovaně používají.

Cl2 00597 250420 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (200/100+100)) 0.025 - 5.00 mg/l Cl2, volný a vázaný, v setu jsou dodány 3 kruhové kyvety s čárovým kódem, které se po změření vzorku vymyjí a opakovaně používají.

Cl2-1 TP 251401 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0,02 - 2,00 mg/l Cl2 volný, kyveta 28 mm.

Cl2-2 TP 251402 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0,5 - 5,00 mg/l Cl2 volný, kyveta 28 mm.

Cl2-3 TP 251414 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0,02 - 2,00 mg/l Cl2 celk., kyveta 28 mm.

Cl2-4 TP 251415 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0,5 - 5,00 mg/l Cl2 celk., kyveta 28 mm.

ClO2 00608 252017 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (150) 0.02- 7.50 mg/l CIO2, kyvety 16 a 28 mm, brom, chlor, ozon a jód reagují spolu s ClO2.

CN 14561 250344 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.01 - 0.30 mg/l CN (volné a snadno rozložitelné), kyveta 16 mm.

Cr 14552 250341 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.05 -2.00 mg/l Cr, obsahuje již reagencie pro rozklad na Cr celk. při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod.

Cu 14553 250408 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.05 - 7.50 mg/l Cu, stanovení celkové Cu - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod.

Cu 14767 250441 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (250) 0.04 - 6.00 mg/l Cu, stanovení celkové Cu - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod, kyvety 16, 28 mm.

Cu-1 TP 251403 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.00 - 5.00 mg/l Cu, kyveta 28 mm.

DEHA-1 TP 251421 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0,004 - 0,450 mg/l DEHA, kyveta 28 mm.

Fe 14549 250349 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.05 - 3.00 mg/l Fe, stanovení celkového Fe - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 120 oC, 1 hod.

Fe 14761/1 250435 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (1000) 0.05 - 3.00 mg/l Fe, stanovení celkového Fe - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 120 oC, 1 hod, kyvety 16, 28 mm.

Fe 14761/2 250439 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (250) 0.05 - 3.00 mg/l Fe, stanovení celkového Fe - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 120 oC, 1 hod, kyvety 16, 28 mm.

Fe-1 TP 251404 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.00 - 1,80 mg/l Fe, kyveta 16 a 28 mm.

Fe-2 TP 251405 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.00 - 3,00 mg/l Fe, kyveta 16 a 28 mm.

N2H4-1 TP 251416 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.004-0.6 mg/l N2H4, kyveta 28 mm.

CHSK1 TC (LR) 251990 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test CHSK 0 - 150 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

CHSK2 TC (MR) 251991 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test CHSK 0 - 1500 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

CHSK3 TC (HR) 251992 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test CHSK 0 - 15000 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

C3/25 252070 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 10 - 150 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

CHSK 14895 250359 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 15 - 300 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

CHSK 14690 250304 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 50 - 500 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

C4/25 252071 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 25 - 1500 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

CHSK 09772 bez Hg 250301 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test CHSK 10 - 150 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

CHSK 09773 bez Hg 250306 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test CHSK 100 - 1500 mg/l CHSK (148 oC, 2 hod).

K 14562 250407 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 5.0 - 50.0 mg/l K.

K 00615 252020 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 30 - 300 mg/l K.

Mg 00815 252043 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 5.0 - 75.0 mg/l Mg.

Mn 00816 252035 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.10 - 5.00 mg/l Mn.

Mn 14770/1 250442 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (500) 0.02 - 9.0 mg/l Mn, kyvety 16, 28 mm.

Mn 14770/2 252084 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (250) 0.02 - 9.0 mg/l Mn, kyvety 16, 28 mm.

Mn-1 TP 251406 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.2 - 20.0 mg/l Mn, kyveta 28 mm.

Mn-2 TP 251417 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.007 - 0.7 mg/l Mn, kyveta 28 mm.

Mo-1 TP 251407 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.3 - 35.0 mg/l Mo, kyveta 28 mm.

Mo-2 TP 251418 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.3 - 40.0 mg/l Mo, kyveta 28 mm.

Ncelk 14537 250358 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.5 - 15.0 mg/l Ncelkový (120 oC, 1 hod).

Ncelk-1 TC(LR) 251995 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 0,00 - 25,0 mg/l Ncelkový (120 oC, 30 min), persíranový rozklad, kyveta 16 mm.

Ncelk-2 TC (LR) 251996 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 5 - 150 mg/l Ncelkový (120 oC, 30 min), persíranový rozklad, kyveta 16 mm.

Na 00885 252044 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 10 - 300 mg/l Na.

NH4-N 14752/1 250426 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (500) 0.02 - 1.50 mg/l NH4-N nebo 0.03 - 1.93 mg/l NH4+, kyvety 16 a 28 mm.

NH4-N 14752/2 252081 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (250) 0.02 - 1.50 mg/l NH4-N nebo 0.03 - 1.93 mg/l NH4+, kyvety 16 a 28 mm.

A6/25 252072 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N nebo 0.26 - 10.3 mg/l NH4+.

NH4-N 14544 250329 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.5 - 16.0 mg/l NH4-N nebo 0.6 - 20.6 mg/l NH4+.

NH4-1 TP 251408 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0,00-0.50 mg/l NH4-N, 0.00-0.64 mg/l NH4, kyveta 28 mm.

NH4-2 TC (LR) 251997 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 0.00-2.50 mg/l NH4-N, 0.00-3.20 mg/l NH4, kyveta 16 mm.

NH4-3 TC (HR) 251998 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 0 - 50 mg/l NH4-N, 0 - 64 mg/l NH4, kyveta 16 mm.

Ni 14554 250409 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.10 - 6.00 mg/l Ni, stanovení celkového Ni - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 120 oC, 1 hod

Ni 14785 250443 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (250) 0.10 - 3.80 mg/l Ni, stanovení celkového Fe - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 120 oC, 1 hod, kyveta 28 mm.

NO2-N 14776/1 250445 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (1000) 0.01 - 0.50 mg/l NO2-N nebo 0.03 - 1.64 mg/l NO2-, kyvety 16 a 28 mm.

NO2-N 14776/2 250440 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (335) 0.01 - 0.50 mg/l NO2-N nebo 0.03 - 1.64 mg/l NO2-, kyvety 16, 28 mm.

N5/25 252074 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.020 - 0.550 mg/l NO2-N nebo 0.07 - 1.81 mg/l NO2-.

NO2-1 TP 251409 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.002 - 0.3 mg/l NO2-N, 0,007 - 0.985 mg/l NO2, kyvety 20, 28 mm.

NO2-3 TP 251420 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.002 - 0.3 mg/l NO2-N, 0.007 - 0.982 mg/l NO2, kyveta 28 mm.

NO-2 TC (LR, HR) 251994 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (24) 0.03 -0.60 (LR) / 0.30-3.00 (HR) mg/l NO2-N nebo 0.1 - 1.97 (LR) / 0.99-9.85 (HR) mg/l NO2, kyveta 16 mm.

NO3-N 14542 250410 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.5 - 14.5 mg/l NO3-N nebo 2.2 - 64.2 mg/l NO3.

NO3-N 14556 250411 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.10 - 2.70 mg/l NO3-N nebo 0.44 - 11.95 mg/l NO3.

NO3-N 14942 250422 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (50) 0.2 - 13.0 mg/l NO3-N nebo 0.9 - 57.5 mg/l NO3-, kyveta 16 mm.

NO3-1 TC 251993 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 0 - 30.0 mg/l NO3-N, 0.0 - 133.0 mg/l NO3, kyveta 16 mm.

O3 00607/1 252016 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (200) 0.01 - 3,50 mg/l O3, kyvety 16,28 mm, brom, chlor, jód a ClO2 reagují spolu.

O3 00607/2 252054 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (1200) 0.01 - 3,50 mg/l O3, kyvety 16,28 mm, brom, chlor, jód a ClO2 reagují spolu.

Pb 09717 252034 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (50) 0.01 - 5.00 mg/l Pb, stanovení celk. Pb - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod, kyvety 16, 28 mm.

PO4-P 14546 250413 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.5 - 25.0 mg/l PO4-P nebo 1.5 - 76.7 mg/l PO4-, ruší huminové látky svým zabarvením.

P6/25 252075 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.05 - 3.00 mg/l PO4-P, 0.2 - 9.2 mg/l PO4- nebo 0.05 - 5.00 mg/l Pcelk. (100 oC / 120 oC, 1 hod).

P7/25 252076 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.5 - 15.0 mg/l PO4-P, 1.5 - 46.0 mg/l PO4- nebo 0.5 - 25.0 mg/l Pcelk. (100 oC / 120 oC, 1 hod).

PO4-P 14848/1 250446 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (420) 0.2 - 2.50 mg/l PO4-P nebo 0.61 - 7.67 mg/l PO4-, stanovení Pcelk. - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod, kyvety 16 a 28 mm.

PO4-P 14848/2 252086 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (220) 0.2 - 2.50 mg/l PO4-P nebo 0.61 - 7.67 mg/l PO4-, stanovení Pcelk. - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod, kyvety 16 a 28 mm.

PO4-P 00616 252021 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 3.0 - 70.0 mg/l PO4-P nebo 10.0 - 214.0 mg/l PO4-, stanovení Pcelk. - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod.

PO4 00798 252045 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (100) 1.0 - 100 mg/l PO4-P nebo 3.0 - 307.0 mg/l PO4-, stanovení Pcelk. - termický rozklad s Crack SET 10 a RK 14/25 nebo Crack SET 10-C při 100 oC nebo 120 oC, 1 hod, kyveta 16 mm

PO4-1 TP 251410 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.007 - 0.80 mg/l PO4-P, 0.02 - 2.45 mg/l PO4, kyveta 28 mm.

PO4-2 TC 251989 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 0.02 - 1.60 mg/l PO4-P, 0.06 - 4.91 mg/l PO4, kyveta 16 mm.

PO4-3 TC 251988 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 0.02-1.10 mg/l PO4-P, 0.06 - 3.37 mg/l PO4, 0.02-1.10 Pcelk (120 oC,1 hod).

PO4-4 TC 251987 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (50) 0.02-1.10 mg/l PO4-P, 0.06 - 3.37 mg/l PO4, 0.02-1.10 Pcelk (120 oC,1 hod).

Si 14794 250438 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (300) 0.1 - 5.00 mg/l Si, 0.11 - 10.70 mg/l SiO2, kyveta 16 a 28 mm.

Si 00857 252046 1 ks na vyžádání 21 %

Reagenční test (100) 0.5 - 50.0 mg/l Si, 1.1 - 107.0 mg/l SiO2, kyveta 16, 28 mm.

Si-1 TP (LR) 251411 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.01-1.60 mg/l SiO2, 0.005 - 0.75 mg/l Si, kyveta 20, 28 mm.

Si-2 TP (HR) 251412 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.7 - 100 mg/l SiO2, 0 - 46.7 mg/l Si, kyveta 20, 28 mm.

Si-3 TP (HR) 251422 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 1.0 - 75.0 mg/l SiO2, 0.5 - 35.0 mg/l Si, kyveta 20, 28 mm.

SO4 14548 250414 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 5 - 250 mg/l SO4.

SO4-1 TP 251413 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 0.00 - 70 mg/l SO4, kyveta 20, 28 mm.

SO4-2 TP 251423 1 ks na vyžádání 21 %

Práškový test (100) 2.0 - 70 mg/l SO4, kyveta 20, 28 mm.

a-Ten 02552 252102 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.05 - 2.00 mg/l anionaktivních tenzidů.

n-Ten 01787 252061 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.10 - 7.50 mg/l neaktivních tenzidů.

GH/Ca 00961 252039 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0,7 -31 oD, 5 - 215 mg/l Ca, celk. tvrdost.

Zn 00861 252049 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.025- 1.000 mg/l Zn.

F 00809 252094 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.01 - 1.80 mg/l F.

Zn 14566 250417 1 ks na vyžádání 21 %

Kyvetový test (25) 0.20 - 5.00 mg/l Zn.

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Biohazard boxy

Biohazard boxy

Laminární boxy

Podtlakové izolátory