Kolonková izolace DNA/RNA a proteinů (MO BIO)

Izolace DNA/RNA z půdy

 • MagAttract PowerSoil DNA Kit

  MagAttract PowerSoil DNA Kit je souprava pro automatickou izolaci mikrobiální DNA ze všech půdních materiálů a různých dalších enviromentálních vzorků jako je stolice nebo kompost. Protokol je optimalizován pro izolaci DNA z 0,25 g půdy.

  Detail
 • DNeasy PowerSoil HTP 96 Kit

  Souprava umožňuje současně izolovat 96 vzorků z 0,25 g půdy. Svým složením souprava odpovídá kitu PowerSoil. Souprava dokonale odstraňuje huminové kyseliny ze vzorku půd. (PowerSoil®-htp 96 Well Soil DNA Isolation Kit)

  Detail
 • DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit

  Kit využívá k homogenizaci vzorku 0,1 mm skleněné rozbíjecí částice, které zvyšují proces rozbíjení a umožňují ze vzorku získat mikrobiální DNA s vyšším výtěžkem. Jako počáteční materiál je doporučeno množství 0,25 g půdy. Délka izolace je 30 minut. (PowerLyzer® PowerSoil® DNA Isolation Kit)

  Detail
 • RNeasy PowerSoil Total RNA Kit

  Kitem lze izolovat RNA z různých typů půd (běžné půdy, kompostové půdy, hnůj, písečné půdy a sedimenty). Extrahovaná RNA kitem RNeasy PowerSoil Total RNA Kit umožńuje získat kvalitativní i kvantitativní výsledky při provádění RT-PCR analýz. (RNA PowerSoil® Total RNA Isolation Kit)

  Detail
 • DNeasy PowerClean Cleanup Kit

  Kit je určen pro přečištění izolované DNA ze vzorků, které obsahovaly před provedenou izolací DNA velké množství huminové kyseliny (kompost, sedimenty, mrva). (PowerClean® DNA Clean-Up Kit)

  Detail
 • DNeasy PowerMax Soil Kit

  DNeasy PowerMax Soil Kit je založen na nových a patentovaných metodách pro izolaci genomické DNA z environmentálních vzorků o hmotnosti do 10 g. Kit je určen pro vzorky, které obsahují velké množství huminové kyseliny (kompost, sedimenty, hnůj). (PowerMax Soil DNA Isolation Kit)

  Detail
 • RNeasy PowerSoil DNA Elution Kit

  RNeasy PowerSoil DNA Elution Kit je určen k současné izolaci DNA z nukleových kyselin získaných z původního vzorku. V kombinaci s kitem RNeasy PowerSoil Total RNA Kit (12866-25) je možné samostatně vyizolovat RNA a DNA. (PowerSoil DNA/RNA Elution Accessory Kit)

  Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)