Kolonková izolace DNA/RNA a proteinů (MO BIO)

Izolace proteinů

Americká společnost MO BIO nabízí kompletní sortiment souprav pro izolaci nejen nukleových kyselin ale také proteinů.

  • NoviPure Soil Protein Kit

    Souprava NoviPure™ Soil Protein Extraction je navržena pro extrakci extracelulárních a intracelulárních mikrobiálních proteinů z mnoha typů půdních vzorků, a to bez současné ko-extrakce interferujících sloučenin jako jsou např. huminové kyseliny. (NoviPure Soil Protein Extraction Kit)

    Detail
  • NoviPure Microbial Protein Kit

    Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)