Testy pro veterináře

EliTest PARVO pro psy a kočky
  • EliTest PARVO pro psy a kočky

EliTest PARVO pro psy a kočky

Včasná diagnostika parvoviru, bezprostředně uskutečněná hygienická opatření a izolace pozitivních zvířat může předejít dalšímu přenosu infekce na minimum. Je doporučována vakcinace zdravých zvířat, která byla v kontaktu s onemocněním.

EliTest PARVO pro psy a kočky je založen na bázi chromatografického testovacího proužku a monoklonálních protilátek, které reagují s epitopy parvoviru. Monoklonální protilátka je konjugována s částicemi koloidního zlata a monoklonální protilátky jsou imobilizovány na proužku v testovací oblasti označené písmenem T. Parvovirus ve vzorcích stolice, který je nanesen na testovací proužek do okénka pro vzorek označeného písmenem S se váže k monoklonálním protilátkám se zlatými částicemi a vytvoří konjugát, který migruje proužkem k oblasti T. Barevná změna (objevení testovací linie) v testovací oblasti T znamená pozitivní výsledek testu. Navázání zlatého konjugátu na kontrolní linii způsobí zabarvení kontrolní linie, což znamená, že test pracuje správně.

Je doporučováno testovat stolici nebo vzorky stěru provedené z rekta, vzorky tkáňových kultur mohou být také testovány tímto testem. Je doporučováno testovat co nejvíce koncentrované vzorky

  • Vzorek je odebrán odběrovým tampónem a je přidán do mikrozkumavky s pufrem.
  • Po promytí tampónu a usednutí zákalu na dno mikrozkumavky jsou naneseny 4 kapky roztoku na testovací kartu do okénka pro vzorek označeného písmenem S.
  • Výsledek testu může být odečítán v časovém rozmezí 5 až 20 minut po přidání vzorku na kartu.
  • Pozitivní vzorek vytvoří viditelnou linii nahromaděním koloidních zlatých částic v testovací oblasti označené písmenem T.
  • Koloidní zlaté částice se navážou také v kontrolní oblasti označené písmenem C a vytvoří viditelnou kontrolní linii, což znamená, že test funguje správně.

Pozitivní výsledek by měl být potvrzen metodou PCR nebo přímou izolací viru. Nemocní jedinci, kteří vyjdou testem jako negativní by měli být přetestováni za dva až tři týdny.

Ve třech na sobě nezávislých studiích byla určena specifita testu 93,9 % a senzitivita testu 97,3 %, negativní prediktivní hodnota 95,6 % a pozitivní prediktivní hodnota 95,6 %. Jako referenční metody byly použity IFA a izolace viru.

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
75803 1 test 242.60 Kč / € 9.70 21 % Koupit

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)