Testy pro veterináře

EliTest FIV pro kočky
  • EliTest FIV pro kočky

EliTest FIV pro kočky

Tento test EliTest FIV pro kočky je založen na detekci anti-p24 protilátek vzhledem k tomu, že tento protein se nachází v identické podobě u všech známých kmenů FIV. P24 protein je konjugován s částicemi koloidního zlata a monoklonální protilátky jsou imobilizovány na proužku v testovací oblasti označené písmenem T. FIV anti-p24 protilátky ve vzorku, který je nanesen na proužek do okénka pro vzorek označeného písmenem S, se vážou k p24 proteinu se zlatými částicemi a vytvoří konjugát, který migruje proužkem k oblasti T. Barevná změna (objevení testovací linie) v testovací oblasti T znamená pozitivní výsledek testu. FIV protilátky jsou také imobilizovány na proužku v kontrolní oblasti označené písmenem C. Navázání zlatého konjugátu na kontrolní linii způsobí zabarvení kontrolní linie, což znamená, že test pracuje správně.

Test je určen pro vzorky plné krve, vzorky tkáňových kultur mohou být také testovány tímto testem.

  • Vzorek je odebrán z plné krve a je přidán do mikrozkumavky s pufrem.
  • Výsledek testu může být odečítán v časovém rozmezí 10 až 30 minut po přidání vzorku na kartu.
  • Pozitivní vzorek vytvoří viditelnou linii nahromaděním koloidních zlatých částic v testovací oblasti označené písmenem T.
  • Koloidní zlaté částice se navážou také v kontrolní oblasti označené písmenem C a vytvoří viditelnou linii, což znamená, že test funguje správně.

Pozitivní výsledek by měl být potvrzen metodou PCR nebo přímou izolací viru. Nemocní pacienti, kteří vyjdou testem jako negativní by měli být přetestováni za dva až tři týdny.

Ve třech na sobě nezávislých studiích byla určena specifita testu 98,2 % a senzitivita testu 93,0 %, negativní prediktivní hodnota 94,7 % a pozitivní prediktivní hodnota 95,7 %. Jako referenční metody byly použity IFA a izolace viru.

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
75802 1 test 275.60 Kč / € 11.00 21 % Koupit

Návod k použití EliTest FIV-75802

(publikováno 24.01.2018, velikost 628.6 kB)

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)