EliZyme polymerázy

Připravili jsme pro vás sortiment enzymů nové generace, které pokryjí veškeré vaše potřeby ohledně PCR aplikací. Nabídka zahrnuje polymerázy pro amplifikaci těžce amplifikovatelných úseků DNA (Robust), polymerázy pro ultra fast termocykléry (FAST), polymerázy pro amplifikaci dlouhých úseků DNA (Robust), hot-start polymerázy (HS), polymerázy s nanášecí barvou (Red), polymerázy s proof-reading aktivitou (HIFI, ProofRead), mixy pro real-time amplifikaci s interkalačním barvivem (Green), mixy pro amplifikaci se sondami (Probe), kity pro jednokrokovou reverzní transkripci (OneS). V nabídce také můžete najít mixy optimalizované pro lyofilizaci či sušení vzduchem (Lyo, Air) nebo soupravy pro izotermickou amplifikaci (LAMP).

EliZyme selection guide

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)