EliZyme polymerázy

EliZyme pro izotermickou amplifikaci

Izotermická amplifikace je metoda, která umožňuje amplifikaci DNA nebo RNA při konstantní teplotě bez nutnosti tepelného cyklování. Využívá výhod DNA polymeráz (např. Bst polymeráza), které mají vysokou schopnost vytěsňovat DNA řetězce během syntézy komplementárních vláken a není tak nutná denaturace DNA pomocí vysokých teplot.

Izotermické metody zahrnují amplifikaci s vícenásobným vytěsňováním, amplifikaci celého genomu a izotermickou amplifikaci zprostředkovanou smyčkou (LAMP).

Produktová řada EliZyme™ LAMP představuje kompletní řešení pro uživatele využívající izotermickou amplifikaci. Základem je rekombinantní forma enzymu odvozeného od velkého fragmentu Bst DNA polymerázy a nabízí tak rychlou a citlivou amplifikaci cílových DNA a RNA při konstantní teplotě 65 °C.

  • EliZyme™ LAMP

    Produktová řada EliZyme™ LAMP představuje kompletní řešení pro uživatele využívající izotermickou amplifikaci. EliZyme™ LAMP obsahují rekombinantní formu enzymu odvozeného od velkého fragmentu DNA polymerázy, který má silnou polymerázovou aktivitu, jež rozděluje 5'-3' řetězce. 

    Detail
  • EliZyme™ LAMP OneS MIX

    EliZyme™ LAMP OneS MIX je inovativní enzymový systém, který umožňuje reverzní transkripci cílové RNA a následnou rychlou a citlivou izotermickou amplifikaci v jednom kroku. Tato souprava kombinuje Bst polymerázu, známou pro svou silnou schopnost vytěsňovat řetězce s vysoce aktivní modifikovanou M-MLV reverzní transkriptázou.

    Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)