EliZyme polymerázy

EliZyme pro End-Point PCR

Veškeré enzymy mají nízkou citlivost na běžné PCR inhibitory. V našich enzymech se snadno zorientujete dle zkratek přívlastků:

 • FAST – rychlost polymerázy do 1kb za 1s
 • HS – hot-start technologie inaktivuje enzym pod 65 °C, čímž se zabrání tvorbě primer-dimer komplexů a nespecifických produktů
 • MIX – enzymový mix obsahuje enzym, pufr, dNTP i hořčík
 • HIFI – proofreading aktivita (3‘-5‘ exonukleázová aktivita)
 • Robust – těžko amplifikovatelná DNA, DNA bohatá na GC/AT úseky, amplifikuje do délky 35kB, odolná proti PCR inhibitorům
 • Red – barvivo umožňující přímé nanášení PCR produktu na gel
 • OneS – kit obsahuje reverzní transkriptázu i polymerázu pro provedení reverzní transkripce a amplifikace v jednom kroku

 • EliZyme FAST Taq (no dNTP)

  EliZyme FAST Taq (no dNTP)

  EliZyme FAST Taq (no dNTP) kit je charakteristický vyšší rychlostí PCR, výtěžností a specifitou. Kombinace systému enzym-buffer dosahuje výjimečných PCR výsledků i na složitých templátech jako genomická DNA savců.

  Detail
 • EliZyme FAST Taq

  EliZyme FAST Taq

  EliZyme FAST Taq je robustní enzym používaný pro rutinní PCR aplikace včetně genotypizace, screeningu a konstrukci knihoven.

  Detail
 • EliZyme FAST Taq MIX

  EliZyme FAST Taq MIX

  Pro větší komfort je EliZyme FAST Taq DNA polymeráza dostupná také ve verzi ready mix.

  Detail
 • EliZyme FAST Taq MIX Red

  EliZyme FAST Taq MIX Red

  EliZyme FAST Taq MIX Red obsahuje červené barvivo pro zviditelnění na agarózovém gelu a je tak vhodný pro přímé pipetování na gel.

  Detail
 • EliZyme HS FAST

  EliZyme HS FAST

  EliZyme HS FAST využívá pokročilé hot-start technologie pro větší sensitivitu. Vytváření primer-dimer komplexů a nespecifických amplifikací je inhibováno inaktivací enzymu pod teplotou 65°C.

  Detail
 • EliZyme HS FAST MIX

  EliZyme HS FAST MIX

  Pro větší komfort je EliZyme HS FAST DNA polymeráza dostupná také ve verzi ready mix.

  Detail
 • EliZyme HS FAST MIX Red

  EliZyme HS FAST MIX Red

  EliZyme HS FAST MIX Red obsahuje červené barvivo pro zviditelnění směsi na agarózovém gelu a je tak vhodný pro přímé pipetování na gel.

  Detail
 • EliZyme HS Robust

  EliZyme HS Robust

  EliZyme HS Robust byl navrhnut pro amplifikaci extrémně složitých templátů. Výjimečných výsledků je dosaženo kombinací nejnovějších trendů ve vývoji polymeráz a hot-start technologie.

  Detail
 • EliZyme HS Robust MIX

  EliZyme HS Robust MIX

  Pro větší komfort je EliZyme HS Robust DNA Polymeráza dostupná také ve verzi ready mix.

  Detail
 • EliZyme HS Robust MIX Red

  EliZyme HS Robust MIX Red

  EliZyme HS Robust MIX Red obsahuje červené barvivo pro zviditelnění na agarózovém gelu a je tak vhodný pro přímé pipetování na gel.

  Detail
 • EliZyme HIFI

  EliZyme HIFI

  Významné vylepšení vlastností tohoto enzymu je připisováno speciální konstrukcí enzymu, díky které je dosahováno lepších výsledků v porovnání s původní formou Taq polymerázy. Chybovost EliZyme HIFI je 100x nižší než u Taq DNA polymerázy.

  Detail
 • EliZyme HS HIFI MIX

  Významné vylepšení vlastností tohoto enzymu je připisováno speciální konstrukcí enzymu, díky které je dosahováno lepších výsledků v porovnání s původní formou Taq polymerázy. Chybovost EliZyme HS HIFI MIX je 100x nižší než u Taq DNA polymerázy.

  Detail
 • EliZyme OneS Kit

  EliZyme OneS Kit

  EliZyme OneS Kit používá nejnovější technologie reverzních transkriptáz a moderních pufrů. Termostabilní reverzní transkriptáza je aktivní při teplotách od 45°C do 55°C a PCR je realizována EliZyme HS FAST DNA polymerázou.

  Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)