EliZyme polymerázy

EliZyme pro End-point PCR

Veškeré enzymy mají nízkou citlivost na běžné PCR inhibitory. V našich enzymech se snadno zorientujete dle zkratek přívlastků:

 • FAST – rychlost polymerázy do 1kb za 1s
 • HS – hot-start technologie inaktivuje enzym pod 65 °C, čímž se zabrání tvorbě primer-dimer komplexů a nespecifických produktů
 • MIX – enzymový mix obsahuje enzym, pufr, dNTP i hořčík
 • HIFI – proofreading aktivita (3‘-5‘ exonukleázová aktivita), 50x vyšší přesnost než u Taq DNA polymerázy
 • ProofRead - proofreading aktivita (3‘-5‘ exonukleázová aktivita), 100x vyšší přesnost než u Taq DNA polymerázy
 • Robust – těžko amplifikovatelná DNA, DNA bohatá na GC/AT úseky, amplifikuje do délky 35kB, odolná proti PCR inhibitorům
 • Red – barvivo umožňující přímé nanášení PCR produktu na gel
 • OneS – kit obsahuje reverzní transkriptázu i polymerázu pro provedení reverzní transkripce a amplifikace v jednom kroku

 • EliZyme FAST Taq

  EliZyme™ FAST Taq

  EliZyme™ FAST Taq je ready mix určený pro běžnou PCR, TA klonování, vysoce výkonnou PCR, amplifikaci metylované DNA, pro PCR se surových vzorků a pro PCR za standardních a zrychlených podmínek.

  Detail
 • EliZyme HS FAST

  EliZyme™ HS FAST

  EliZyme™ HS FAST je vhodný pro širokou škálu aplikací, jako je genotypizace, TA klonování, PCR kolonií, vysoce výkonná PCR, detekce templátů s nízkým počtem kopií, rutinní a multiplex PCR, přímá PCR z krve a moči, amplifikace metylované DNA pro bi-sulfitové sekvenování a amplifikace templátů bohatých na GC a AT báze.

  Detail
 • EliZyme HS Robust

  EliZyme™ HS Robust

  EliZyme™ HS Robust umožňuje amplifikaci templátů bohatých na GC/AT úseky, stejně jako templatů o nízké koncentraci či templátů s PCR inhibitory. 

  Detail
 • EliZyme HIFI

  EliZyme™ HIFI

  EliZyme™ HIFI polymeráza se vyznačuje svou 3’-5’ exonukleázovou (proofreading) aktivitou. Významné vylepšení vlastností tohoto enzymu je připisováno speciální konstrukcí enzymu, díky které je dosahováno lepších výsledků v porovnání s původní formou Pfu DNA polymerázy. V kombinaci s pokročilou chemií pufrů poskytuje EliZyme™ HIFI robustní a spolehlivé výsledky PCR.

  Detail
 • EliZyme™ HS HIFI MIX

  Významné vylepšení vlastností tohoto enzymu je připisováno speciální konstrukcí enzymu, díky které je dosahováno lepších výsledků v porovnání s původní formou Taq polymerázy. Chybovost EliZyme™ HS HIFI MIX je 100x nižší než u Taq DNA polymerázy.

  Detail
 • EliZyme™ ProofRead

  EliZyme ProofRead polymeráza je všestranný a robustní high-fidelity enzym vytvořený pro PCR aplikace vyžadující vysokou přesnost amplifikace. Díky zvýšené produktivitě a pokročilé chemii pufrů nabízí tento enzym výrazné zlepšení rychlosti, výtěžnosti a citlivosti PCR a zároveň zvyšuje úspěšnost amplifikace dlouhých a náročných templátů bohatých na GC a AT báze.

  Detail
 • EliZyme™ ProofRead HS

  EliZyme™ ProofRead HS polymeráza je vysoce přesný enzym s 3'-5 'exonukleázovou (proofreading) aktivitou a hot-start technologií, který významně zvyšuje přesnost PCR. Tento všestranný a robustní enzym je patentovanými mutacemi upraven pro zlepšení vazby na DNA a zvýšení procesivity, což vede ke kratší době annealingu (10–⁠30 s na kb), vyšší výtěžnosti a schopnosti amplifikovat delší a složitější cíle, včetně eukaryotických genomových templátů o délce přes 17,5 kb.

  Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)