EliZyme polymerázy

EliZyme pro End-point RT-PCR

Veškeré enzymy mají nízkou citlivost na běžné PCR inhibitory. V našich enzymech se snadno zorientujete dle zkratek přívlastků:

  • OneS – kit obsahuje reverzní transkriptázu i polymerázu pro provedení reverzní transkripce a amplifikace v jednom kroku

  • EliZyme™ OneS Kit

    EliZyme™ OneS kit je uživatelsky přívětivé a univerzální řešení pro syntézu cDNA a PCR v jednom kroku.

    Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)