Izolace DNA a RNA magnetem

Izolace DNA/RNA z virů

Německá společnost Chemagen AG se zaměřuje na výrobu izolačních kitů a automatů na základě vlastní technologické platformy založené na magnetických částicích. Soupravy pro izolaci nukleových kyselin lze použít jak manuálně za použití levného magnetického stojánku, tak za použití robotických zařízení jakým je například Module I, produkt společnosti Chemagen AG. Společnost Chemagen AG vyrábí produkty pod systémem řízení kvality jakosti ISO 9001, což zaručuje jejich kvalitu a standardnost. K jedinečným produktům patří např. kit pro izolaci virové DNA/RNA ze vzorků séra využívaný transfúzními stanicemi v rámci EU pro izolaci HIV, HBV a HCV nebo kit pro izolaci čisté mRNA z tkání, využívající vazbu na polyA konce.

Může vás ještě zajímat