Izolace DNA a RNA magnetem

Soupravy pro automatickou izolaci

  • DNA Blood

    Kit je vhodný pro izolaci z krevních vzorků (krev čerstvou, nekoagulovanou i zamraženou).

    Detail
  • Tissue10 Kit

    Kit je určen pro izolaci DNA z 10 mg vzorku tkáně. Výtěžky jsou z 10 mg myšího ocásku 10 -15 µg DNA, z 10 mg ledvin 14 – 18 µg DNA a z 10 mg srdce 20 – 30 µg DNA.

    Detail
  • Viral DNA/RNA200 Kit

    Současná izolace virové DNA a RNA ze séra nebo plazmy. Kit je vhodný pro izolaci ze vzorků krevní plazmy a séra: čerstvé vzorky, nekoagulované i zamražené. Tento kit je optimalizován pro izolaci DNA/RNA ze vzorků lidského séra.

    Detail
  • NA Body Fluid Kit

    Tento kit slouží na izolace z různých vzorků - možné izolovat z plné krve, sputum, stěry a výtěry s přítomností buněk, moč, stolici, jiné tělesné tekutiny. Kit je vhodný pro izolaci virové nukleové kyseliny a genomické DNA z 200 µl klinických vzorků.

    Detail
  • Prepito Total RNA Kit

    Kit pro automatickou izolaci RNA ze vzorku tkání - odzkoušeno na uvedené tkáně:  mozek, ledviny, játra, srdce, plíce. Doporučena izolace z 10 mg vzorku tkáně. Doba izolace přibližně 45 minut (bez promývacího kroku pomocí trizol/chloroformové směsi).

    Detail
  • FFPE Kit

    Souprava je určena pro automatickou izolaci genomické DNA z 10 µm parafinového bločku nebo ekvivalentní množství tkáně.

    Detail
  • DNA/RNA 1k Kit

    Souprava je určena pro izolaci virové DNA a RNA z 1 ml séra nebo plazmy. 

    Detail
  • MTB 300 Kit

    Souprava je určena pro automatickou izolaci DNA a RNA ze 300 µl sputa, stěrů, nebo bakteriálních kultur rodu Mycobacterium tuberculosis (MTB) a jiných druhů mykobakterií.

    Detail
  • Circulating NA1k Kit

    Souprava pro automatickou izolaci cirkulující DNA a RNA z 1 ml séra nebo plazmy.

    Detail
  • Viral DNA/RNA300 Kit

    Souprava pro automatickou izolaci virové DNA a RNA ze 300 µl séra nebo plazmy.

    Detail
  • Pathogen

    Souprava pro automatickou izolaci virové nukleové kyseliny a genomické DNA z 200 ul různých klinických vzorků.

    Detail
  • Forensic Kit

    Kit je určen pro izolaci z forenzních vzorků.

    Detail
  • DNA Cyto Pure Kit

    Souprava je určena pro izolaci DNA z různých vzorků jako je např. 250 µl krve, 10 mg tkáně nebo amniotická tekutina (peleta).

    Detail

Může vás ještě zajímat