Přístroje pro Real-time PCR

Název zákazky: Přístroje pro Real-time PCR

Evidenční číslo v IS VZ US: 215370

Evidenční číslo formuláře: 7202010015370

Evidenční číslo zakázky: P12V00000001

Zveřejněno: 27.4.2012, 8:00 hod.

Zveřejnil: Ing. Jiří Rotschedl

Podklady:

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Vzor kupní smlouvy

Termín pro doručení nabídek:

22. 5. 2012 12:00 hod.

Adresa doručení:

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.,
Nám. Svobody 87/18,
602 00 Brno

Dokumenty k výběru zakázky

01-Ustanovení-clenů-komise (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 05. 2012, 16:00)

02-Prohlášení členů komise o své nepodjatosti (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 05. 2012, 16:00)

02-Protokol z prvního zasedání hodnotící komise (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 05. 2012, 16:00)

03-Protokol o posouzení kvalifikace (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 05. 2012, 18:00)

03-Protokol z druhého zasedání hodnotící komise (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 05. 2012, 18:00)

03-Seznam podaných nabídek (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 05. 2012, 18:00)

04-Žádost o doplnění podkladů (zveřejnil Jiří Rotschedl, 25. 05. 2012, 18:00)

05-Protokol z třetího zasedání hodnotící komise (zveřejnil Jiří Rotschedl, 30. 05. 2012, 18:00)

06-Písemná zpráva hodnotící komise (zveřejnil Jiří Rotschedl, 30. 05. 2012, 18:00)

07-Protokol z předání písemné zprávy a dokumentace zadavateli (zveřejnil Jiří Rotschedl, 30. 05. 2012, 18:00)

08-Rozhodnutí zadavetele o výběru nejvhodnější nabídky (zveřejnil Jiří Rotschedl, 01. 06. 2012, 18:00)

09-Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 06. 2012, 18:00)

10-Písemná zpráva zadavatele o výběrovém řízení (zveřejnil Jiří Rotschedl, 04. 07. 2012, 14:28)

11-Uzavřená smlouva s dodavatelem (zveřejnil Jiří Rotschedl, 04. 07. 2012, 14:29)