ICT software na míru

Název zákazky: ICT software na míru.

Druh zakázky: otevřené řízení; nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ale pouze o výběr dodavatele dle podmínek OP PIK.

Evidenční číslo zakázky: 7502010029143

Zveřejněno: 22. 12. 2015

Termín pro doručení nabídek: 15. 1. 2016, 14:00 hod.

Zákázka je podlimitní a podle pravidel pro výběr dodavatele není otevírání obálek veřejné, výsledky výběru dodavatele budou zveřejněny v profilu zadavatele, bezprostředně po vyhodnocení zakázek.

Adresa doručení:

ELISABETH PHARMACON, spol. s r. o.
náměstí Svobody 87/18,
602 00 Brno

osobně: pouze v pracovní dny 8:00 - 15:00 hod.

Podklady a dokumenty:

01-Zadávací dokumentace (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 12. 2015, 10:56)

Dotaz 1. k zadávací dokumentaci (zveřejnil Jiří Rotschedl, 04. 01. 2016, 11:23)

Dotaz 2. k zadávací dokumentaci (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2016, 12:01)

Dotaz 3. k zadávací dokumentaci (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2016, 12:01)

Dotaz 4. k zadávací dokumentaci (zveřejnil Jiří Rotschedl, 05. 01. 2016, 16:05)

Dotaz 5. k zadávací dokumentaci (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 01. 2016, 14:33)

Dotaz 6. k zadávací dokumentaci (zveřejnil Jiří Rotschedl, 11. 01. 2016, 16:26)

Oprava Zadávací dokumentace (oprava v textu je červeně vyznačená) (zveřejnil Jiří Rotschedl, 04. 01. 2016, 11:24)

Příloha č. 1 - Specifikace (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 12. 2015, 10:58)

Příloha č. 2 - Technické požadavky (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 12. 2015, 10:59)

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 12. 2015, 11:00)

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 12. 2015, 11:01)

Příloha č. 5 - Krycí list (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 12. 2015, 11:03)

Příloha č. 6 - Splnění technických požadavků (zveřejnil Jiří Rotschedl, 22. 12. 2015, 11:04)

Protokol z otevírání obálek (zveřejnil Jiří Rotschedl, 19. 01. 2016, 18:56)