Laminární boxy NuAire

CellGard™ 481 HD
  • CellGard™ 481 HD

CellGard™ 481 HD

Biohazard box CellGard™ 481 HD třídy II, Typu A2 nabízí nejdokonalejší ochranu obsluhy, produktu a prostředí při práci s nebezpečnými látkami ve formě tablet, roztoků nebo prášku. Pracovní prostor je klasifikován jako sterilní prostředí odpovídající ISO Class 5.

Úrovně ochrany

Skutečné laminární proudění zajišťuje sterilní prostředí a minimalizuje riziko křížové kontaminace. Silná vzduchová bariéra s rychlostí proudění 0,53 m/s chrání obsluhu před kontaminací nebezpečními látkami, které jsou na pracovní ploše. Vícenásobné HEPA předfiltry, umístěné pod pracovní plochou, slouží k odstranění částic nebezpečných látek, čímž efektivně chrání před kontaminací HEPA filtr, přes který je vháněn vzduch na pracovní plochu. Tyto filtry jsou dodávány v provedení bag-in/bag-out (bezkontaminační výměna). Ochrana okolí je zajišťována odfukovým HEPA filtrem s účiností vyšší než 99.99%.

Výhody boxu CellGard™ 481 HD

  • Velký HEPA s bohatším řásněním na čtvereční palec
  • TOUCHLINK™ elektronický kontrolní systém
  • Vnitřní regulátor odfuku

TOUCHLINK™ elektronický kontrolní systém

  • On/off pro světla, UV lampu, motory a vnitřní zásuvky.
  • Sledování pozice okna.
  • Zobrazení data a času
  • Funkce časovače (laboratorní minutky, časování zásuvek, časování UV světla, načasování automatického spuštění, noční režim, režim vypnutí na víkend.
  • Kompletní diagnostika sloužící k zjednodušení práce při servisních zásazích nebo při validaci.

Nitecare™- unikátní systém, který při uzavření čelního skla sníží výkon motoru, čímž dojde ke snížení spotřeby, ale nadále udržuje v pracovním prostoru sterilní prostředí (konfigurovatelné parametry). 

Intelliflow™- rychlý, přesný duální termistorový senzor sledující a upravující parametry proudění v boxu.

 

Cena bez DPH DPH  

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Přístroje TSI

Přenosné čítače částic

Příruční čítače částic

Průtokoměry

Nástěnné čítače částic

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)