Laminární boxy NuAire

NU-545-ES
  • NU-545-ES
  • NU-545-dotykovydisplay
  • NU-54-vzduchovabariera
  • MU-545-laminarniproudeni

LabGard® NU-545 ES

Model NU-545 značky LabGard (Energy Saver) NSF / ANSI 49 je certifikovaný biohazard box třídy II, typ A2, který poskytuje vám a vašim zaměstnancům dlouhodobý a vysoce kvalitní výkon.

Bezpečnost

Automatická kompenzace proudění vzduchu

Pro bezpečné proudění vzduchu v boxu se automaticky kompenzuje jak zatížení filtru, tak i rozdíly v napětí sítě, které vám zajistí bezpečnou konstantní ochranu prouděním vzduchu.

HEPEX systém bezúnikového průtoku vzduchu

Bezúnikový systém HEPEX™ zajišťuje tiché rovnoměrné proudění vzduchu v celém pracovním prostoru boxu.
Všechny komory a potrubí boxu jsou obklopeny vakuem nebo nižším tlakem vzhledem k místnosti, což eliminuje možnost úniku vzduchu z boxu a přes těsnění. Nerovnoměrnému zatížení filtru částicemi se předchází udržováním vysokého statického tlaku na celém povrchu filtru, což zajišťuje správné laminární proudění.

Dynamická vzduchová bariéra

Výměna vzduchu v biohazardboxu třídy II, typ A2 může probíhat až 25krát za minutu. Tento rychlý systém výměny vzduchu kombinovaný s aerodynamickou, ergonomickou vzduchovou bariérou a výrazně větším vstupním otvorem vytvářejí nejsilnější vzduchovou bariéru a zajišťuje nejlepší ochranu osob ze všech biohazard boxů.

Správné laminární proudění vzduchu

Jednosměrné proudění vzduchu podél rovnoběžných průtokových linek při konstantní rychlosti minimalizuje vzduchovou turbulenci v pracovní zóně. Správnými technikami mohou být činnosti v rámci pracoviště prováděny bezpečně a minimalizuje se tak možnost křížové kontaminace.

 

Technika

Systém elektronického řízení TouchLink 2.0 

TouchLink ™ je snadno použitelný dotykový LCD displej, který umožní spravovat a zobrazovat všechny funkce systému. Funkce zapnutí / vypnutí pro fluorescenční a germicidní ultrafialové světlo, pro motor ventilátoru a pro vnitřní vývody. Sledování horní / dolní meze hodnoty dolního toku, přítoku a polohy posuvného okna. Heslem chráněný systém TouchLink ™ také zahrnuje funkce zobrazení data/času a časovač, které lze využít jako laboratorní stopky, odpočet, časovač (UV světla, automatického spuštění, nočního útlumu nebo vypnutí o víkendu). Systém TOUCHLINK ™ také disponuje diagnostickými funkcemi pro servisního technika NSF nebo certifikačního pracovníka.

Monitorování proudění vzduchu v reálném čase

Model NU-545 je vybaven digitálními duálními termistorovými snímači průtoku vzduchu (v rámci dolního průtoku a průtoku vyfukovaného vzduchu) pro sledování a řízení proudění vzduchu v reálném čase, což zajišťuje bezpečný tok vzduchu díky rychlosti proudění namísto tlaku uvnitř komory. Stejnou technologii používá také NSF akreditovaný certifikátor 

Automatická dekontaminace

Dekontaminace probíhá společně v kombinaci peroxidu vodíku, chlorovodíku a paraformaldehydového systému. Během dekontaminačního cyklu se současně spouští pomalu i ventilátor boxu, což napomůže rovnoměrné distribuci dekontaminačního plynu / páry v celém boxu. Okenní svorky zajišťují bezpečnost a neprodyšnost vnitřního okenního těsnění. Vstupní port je připojen ke spojovacímu bodu na horní straně boxu, na dekontaminační těsnicí desce je připojený výstupní port.

Vysoce výkonný motor

Jediný motor DCM ECM s optimalizovaným ventilátorem vám ve srovnání s dříve používanými motory ušetří až 47% * z účtu za elektřinu.

* Porovnání DC ECM motoru s motorem střídavého AC PSC typu A2 BSC, který běží nepřetržitě (8736 hodin za rok) za 0,09 USD za kWh.

Led osvětlení

Externí LED osvětlení s životností až 50 000 hodin je o 30% účinnější než standardní zářivky. LED osvětlení poskytuje chladné bílé osvětlení pracovní zóny v rozmezí 968-1291 lux.

Větší filtry s delší životností

NuAire nabízí filtry, které používají více filtračních médií s více záhyby v ploše. V kombinaci s vysoce účinným motorem s větším točivým momentem může přístroj NuAire prodloužit životnost filtru HEPA až na 10 let nebo více.

Noční útlum

Po uzavření okna boxu NU-545 může motor pokračovat v chodu s nižší rychlostí, aby zajistil nepřetržitou filtrovaci vnitřního pracovního prostoru. LED osvětlení je zatím neaktivní. Pokud se pak otevře posuvné okno, box obnoví normální nastavené hodnoty průtoku vzduchu v provozním režimu. Noční útlum ušetří peníze vašeho zařízení, pokud vaše standardní provozní postupy vyžadují, abyste spustili BSC 24/7. Zapnutí této funkce je volitelné.

Všechny tyto výše zmíněné vlastnosti zaručují nižší celkové provozní náklady přístroje.

Ergonomie

Společnost NuAire navrhuje zařízení, která zajišťují lepší bezpečnostní podmínky; zvýšení výkonnost; zlepšení kvality a spolehlivosti a snižují zátěž paží, ramen a krku, která může vést k častým pracovním úrazům.

- Dobrá dostupnost pracovní zóny
- Zapuštěná pracovní deska
- Podpora předloktí
- Efektivní využití pracovní zóny
- Lepší viditlnost do boxu díky většímu pozorovacímu oknu a osvětlení nezpůsobujícímu oslnění
- Centrálně umístěná elektronická řídicí jednotka
- Možnost sedět nebo stát
- Velký prostor pro kolena

Design

Monolitycký design

Jádro boxu NuAire je tvořeno jedním kusem nerezové oceli. Jádro vzniká tak, že se ohýbá jeden kus těžké nerezové oceli, která vytváří zadní a boční stěny boxu. Další nerezové stěny jsou svařeny na místě, čímž se vytvoří horní a dolní část. Menší plech z nerezové oceli je ohnutý a přivařený na místě, aby vytvořil vnitřní prostor pracovního prostoru. Poté se přivařuje rámeček na místo pro uložení sestavy motoru / ventilátoru a filtrů HEPA. Výsledkem je monolitický plášť, který eliminuje potřebu nýtů a těsnění, což prodlužuje životnost výrobku a zvyšuje bezpečnost.

Eliminace vibrací

Systém motoru / ventilátoru je zavěšen uvnitř boxu pomocí technologie absorbující vibrace, která minimalizuje přenos otřesů z motoru do přístroje. HEPEX systém bezúnikového průtoku vzduchu používá nepropustnou, antimikrobiální a nepropustnou flexibilní látku, která vystýlá odsávací prostor boxu, čímž eliminuje přenos vibrací z motoru / ventilátoru do komory.

Snadné čištění

Interiér boxu má hladké rohy pro snadné čištění. Odtokový žlab s vypouštěcím ventilem je umístěn pod pracovním povrchem, aby zachytil možné nežádoucí rozlití. Pracovní plocha je volitelně vybavena podpěrnou pracovní plochou pro snadné čištění pod pracovním povrchem.

Standardní vlastnosti

- Monolitická ocelová (typ 304) tažená konstrukce bez silikonu
- Motor s mimořádně vysokou účinností
- Systém elektronického řízení TouchLink2
- Monitorování toku vzduchu Intelliflow
- Kompenzace zatížení filtru
- Regulátor otáček motoru
- Vnitřní výfukové klapky
- Noční útlum
- Bezúnikový systém HEPEX
- Kovový difuzér přes přívodní filtr
- 3-palcový (76 mm) přívodní filtr HEPA 99,99 @ 0,3 Micron (účinnost)
- 12 palcový (305 mm) vývodní filtr HEPA 99,99 @ 0,3 Micron (účinnost)
- Eliminace otřesů
- Vnější LED osvětlení
- 10-palcový (254 mm) přístupový otvor (NSF / ANSI 49)
- Bezrámová posuvná stěna z tvrzeného skla na pozorování
- Těsnící okenní rám
- Ergonomická loketní opěrka
- Odnímatelný pracovní tác
- Žlábek s vypouštěcím ventilem v případě rozlití
- Napájecí kabel

Kat. č. Velikost Cena bez DPH DPH  
NU-545-300E 90 cm na vyžádání 21 %
NU-545-400E 120 cm na vyžádání 21 %
NU-545-500E 150 cm na vyžádání 21 %
NU-545-600E 180 cm na vyžádání 21 %

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Přístroje TSI

Přenosné čítače částic

Příruční čítače částic

Průtokoměry

Nástěnné čítače částic

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)