Polymerázy KAPA BIOSYSTEMS (pouze pro Slovenské zákazníky)

KAPA - príslušenství

KAPA Frag Kit poskytuje robustní a reprodukovatelnou enzymatickou fragmentaci dvouřetězcové DNA (dsDNA) v širokém rozsahu vzorků a vstupů (1 ng - 1 μg) a může být začleněn do všech pracovních postupů přípravy NGS knihoven, které vyžadují fragmentovanou dsDNA.

KAPA Pure Beads jsou ideální pro:

  • rychlé a účinné čištění reakcí s cílem odstranit adaptéry, adaptéry-dimery, primery, primery-dimery, nukleotidy, soli a enzymy při přípravě knihoven NGS, PCR a qPCR
  • výběr velikosti fragmentované DNA, molekul knihovny ligovaných adaptérem nebo amplifikovaných knihoven v pracovních postupech pro přípravu NGS knihoven
  • obecná manipulace se vzorky DNA, např. koncentrace vzorku a výměny pufru (např. ze solí, složek pufrů, enzymů atd.)

KAPA Single-Indexed Adapters se používají k jedinečnému označení sekvenční knihovny vytvořené z jednotlivých vzorků. To umožňuje míchaní knihoven a následně multiplexní sekvenování.

KAPA Dual-Indexed Adapter Kit pro platformy Illumina je určen pro použití se soupravami KAPA DNA a RNA library preparation kity pro sestavení knihoven pro sekvenování na sekvenátoru Illumina. Každá destička obsahuje sadu 96 adaptérů, z nichž každá má dva 8-nukleotidové indexy (čárové kódy) pro multiplexní sekvenční aplikace.

Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
KAPA Frag Kit 07962495001 8 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Frag Kit 07962509001 24 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Frag Kit 07962517001 96 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Pure Beads 07983271001 5 ml na vyžádání 21 %
KAPA Pure Beads 07983280001 30 ml na vyžádání 21 %
KAPA Pure Beads 07983298001 60 ml na vyžádání 21 %
KAPA SI Adapter Kit Set A+B 08005699001 30 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set A + B (30 μM): 24 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 4 x 5 ml

KAPA SI Adapter Kit Set A 08005702001 30 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set A (30 μM): 12 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 2 x 5 ml

KAPA SI Adapter Kit Set B 08005729001 30 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set B (30 μM): 12 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 2 x 5 ml

KAPA SI Adapter SMP Set 1 08005737001 30 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set 1 (30 μM): 4 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 1 x 5 ml

KAPA SI Adapter SMP Set 2 08005745001 30 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set 2 (30 μM): 4 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 1 x 5 ml

KAPA SI Adapter Kit Set A+B (1.5 uM) 08005770001 1,5 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set A + B (1.5 μM): 24 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 4 x 5 ml

KAPA SI Adapter Kit Set A (1.5 uM) 08005788001 1,5 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set A (1.5 μM): 12 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 2 x 5 ml

KAPA SI Adapter Kit Set B (1.5 uM) 08005796001 1,5 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set B (1.5 μM): 12 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 2 x 5 ml

KAPA SI Adapter SMP Set 1 (1.5 uM) 08005800001 1,5 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set 1 (1.5 μM): 4 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 1 x 5 ml

KAPA SI Adapter SMP Set 2 (1.5 uM) 08005818001 1,5 uM na vyžádání 21 %

KAPA Single-Indexed Adapter Set 2 (1.5 μM): 4 x 40 ul, Adapter Dilution Buffer: 1 x 5 ml

KAPA Dual Indexed Adapters 08278512001 na vyžádání 21 %

KAPA Dual-Indexed Adapter Plate (20 μL/well): 96 x 15 μM, KAPA Adapter Dilution Buffer: 25 mL Sealing foils: 3 foils

Návod k použití KAPA Frag Kit

(publikováno 18.06.2019, velikost 1.8 MB)

Návod k použití KAPA Pure Beads

(publikováno 18.06.2019, velikost 280.9 kB)

Návod k použití KAPA Single-Indexed Adapter Kit

(publikováno 18.06.2019, velikost 173.2 kB)

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)