Polymerázy a enzymy

Polymerázy KAPA BIOSYSTEMS (pouze pro Slovenské zákazníky)

 • Kvantifikace a kvalita vzorků DNA

  Kit je navržen pro spolehlivou kvantifikaci a hodnocení kvality vzorků lidské genómobé DNA (hgDNA) před přípravou NGS knihovny.

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • Kvantifikace knihovny

  KAPA Library Quat kit slouží k vysoce přesné kvantifikaci DNA knihoven.

  Produkt je dostupný pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • Příprava knihovny

  KAPA Library Preparation Kit obsahuje veškeré potřebné enzymy a reakční pufry pro přípravu DNA knihovny z nafragmentované dsDNA. Reakční pufry jsou dodávány v podobě master mixů obsahující všechny potřebné komponenty kromě oligonukleotidových adaptorů nebo PCR primerů.

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • Amplifikace knihovny

  KAPA Library Amplification Kit je speciálně navržen k obohacení DNA knihovny pre NGS s jednotnou účinností pokrytí sekvencí a ke snížení amplifikačního "bias".

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA - príslušenství

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)