Polymerázy a enzymy

Polymerázy KAPA BIOSYSTEMS (pouze pro Slovenské zákazníky)

 • hgDNA Quantification and QC Kit

  Kit je navržen pro spolehlivou kvantifikaci a hodnocení kvality vzorků lidské genómobé DNA (hgDNA) před přípravou NGS knihovny.

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • Kapa HIFI

  KAPA HIFI Hot-Start

  KAPA HiFi DNA je nový, jednoenzymový systém vyznačující se na trhu jedinečnou účinností ve srovnání s ostatními “high fidelity“ polymerázami a směsmi polymeráz. Vlastní vysoká procesivita KAPA HiFi se projevuje v signifikantním zvýšení výtěžku, rychlosti, cílové délce a schopnosti amplifikovat obtížné templáty.

  Produkt je dostupný pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA HIFI

  KAPA HIFI

  KAPA HiFi DNA je nový, jednoenzymový systém vyznačující se na trhu jedinečnou účinností ve srovnání s ostatními “high fidelity“ polymerázami a směsmi polymeráz. Vlastní vysoká procesivita KAPA HiFi se projevuje v signifikantním zvýšení výtěžku, rychlosti, cílové délce a schopnosti amplifikovat obtížné templáty.
  Produkt je dostupný pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA Library Quantification Kits

  KAPA Library Quat kit slouží k vysoce přesné kvantifikaci DNA knihoven.

  Produkt je dostupný pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA Library Preparation Kits / Illumina

  KAPA Library Preparation Kit obsahuje veškeré potřebné enzymy a reakční pufry pro přípravu DNA knihovny z nafragmentované dsDNA. Reakční pufry jsou dodávány v podobě master mixů obsahující všechny potřebné komponenty kromě oligonukleotidových adaptorů nebo PCR primerů.

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA Library Amplification Kits

  KAPA Library Amplification Kit je speciálně navržen k obohacení DNA knihovny pre NGS s jednotnou účinností pokrytí sekvencí a ke snížení amplifikačního "bias".

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA HIFI Hot Start Uracil+

  KAPA HiFi HS Uracil+ RM

  KAPA HiFi HS DNA polymeráza poskytuje vysoce účinnou amplifikaci DNA knihoven při sekvenování nové generace s vysokými výtěžky, nízkým „bias“ a jednotným pokrytím sekvence. Těmito výhodami rovněž disponuje KAPA HiFi Uracil+ DNA Polymeráza, modifikovaná verze enzymu HiFI, která má navíc schopnost tolerovat uracilové zbytky. Nový enzym je obzvláště vhodný při aplikacích bisulfitové konverze DNA, kdy obvykle dochází k produkci templátů s nízkým obsahem AT bází. 

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA DNA Standards

  KAPA DNA Standards

  Detail
 • Primer Premix + qPCR MasterMix

  KAPA Primer Premix + qPCR MasterMix

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA RNA-Seq Kits

  Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

  Detail
 • KAPA - príslušenství

  Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)