Polymerázy KAPA BIOSYSTEMS (pouze pro Slovenské zákazníky)

Příprava knihovny

KAPA Library Preparation Kit obsahuje veškeré potřebné enzymy a reakční pufry pro přípravu DNA knihovny z nafragmentované (nefragmentované) dsDNA dle následujících kroků:

  1. Úprava konců
  2. Připojení adeninu
  3. Ligace adaptorů
  4. Amplifikace knihovny

Výhody kitů KAPA:

  • vyšší efektivita konstrukce knihovny
  • vylepšená uniformita pokrytí
  • kompatibilita s širokým rozsahem vzorků
  • flexibilita pro různé velikosti fragmentů a design adaptérů

Reakční pufry jsou dodávány v podobě master mixů obsahující všechny potřebné komponenty kromě oligonukleotidových adaptorů nebo PCR primerů. 

KAPA Library Preparation Kit je dodáván ve standardní PCR nebo v Real-Time PCR verzi pro amplifikaci knihovny. Kity označené LTP a HTP navíc obsahují KAPA PEG/NaCl SPRI Solution.

LTP - low throughput do 48 rxn, HTP - high low throughput 98 rxn

KAPA Hyper Prep Kit poskytuje všestranný, zjednodušený protokol pro rychlou konstrukci knihoven pro sekvenování na Illumina sekvenátorech z fragmentované dvouvláknové DNA (dsDNA). Nový a zjednodušený protokol s jednou zkumavkou zlepšuje účinnost a konzistenci konstrukce knihovny v širokém spektru typů vzorků a vstupů. Pracovní postup kombinuje enzymatické kroky a využívá minimálně čistící kroky na bázi částic, čímž se snižuje manipulace se vzorky a celková doba přípravy knihovny na 2 - 3 hodiny.

KAPA Hyper Plus Kit poskytuje všestranný protokol DNA fragmentace a sestavení knihovny pro rychlou přípravu knihoven pro sekvenování Illumina sekvenátorem. Nová jednozkumavková chemie a protokol zlepšuje efektivitu a konzistenci konstrukce knihovny a přináší knihovny s podobnou nebo lepší kvalitou než ty, které jsou připraveny s KAPA Hyper Prep Kit z DNA fragmentovanou Covarisem. Překonává ’tagmentation based’ postupy založené na značení, pokud jde o robustnost, flexibilitu a pokrytí sekvencí a jejich jednotnost. Pracovní postup kombinuje enzymatické kroky a využívá minimálně čistící kroky na bázi částic, čímž se snižuje manipulace se vzorky a celková doba přípravy knihovny na 1,5 - 3 hodiny.

KAPA RNA-Seq Kits

Kit obsahuje všechny požadované enzymy a pufry pro syntézu cDNA a konstrukci knihoven, nezahrnuje adaptéry nebo magnetické částice. KAPA Pure Beads a KAPA Adapters se prodávají samostatně.

Produkty jsou dostupné pouze pro zákazníky ze Slovenska!

Položky Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
DNA na vyžádání 21 %
with Standard PCR Library Amplification (50 x 50 µl reactions) 07961839001 50 rnx 33 183.00 Kč / € 1 327.40 21 % Koupit

50 knihoven (50 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (250 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (500 μL), A-Tailing Enzyme (150 μL), 10X A-Tailing Buffer (250 μL), DNA Ligase (250 μL), 5X Ligation Buffer (500 μL) a 2X KAPA HiFi HotStart ReadyMix (1250 μL).

with Real-Time PCR Library Amplification (10 x 50 µl reactions) 07961847001 10 rnx 13 779.00 Kč / € 551.30 21 % Koupit

10 knihoven(10 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (50 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (100 μL), A-Tailing Enzyme (30 μL), 10X A-Tailing Buffer (50 μL), DNA Ligase (50 μL) 5X Ligation Buffer (100 μL), 2X KAPA HiFi HotStart Real-Time PCR Master Mix (250 μL) a 4 x Fluorescent Standards (1500 μL each).

with Real-Time PCR Library Amplification (50 x 50 µl reactions) 07961855001 50 rnx 54 357.70 Kč / € 2 174.10 21 % Koupit

50 knihoven (50 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (250 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (500 μL), A-Tailing Enzyme (150 μL), 10X A-Tailing Buffer (250 μL), DNA Ligase (250 μL), 5X Ligation Buffer (500 μL), 2X KAPA HiFi HotStart Real-Time PCR Master Mix (1250 μL) a 4 x Fluorescent Standards (1500 μL každý).

Low Throughput with SPRI solution and Standard PCR Library Amplification (10 x 50 µl reactions) 07961863001 8 rxn 11 693.10 Kč / € 467.50 21 % Koupit

8 knihoven (8 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (50 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (100 μL), A-Tailing Enzyme (30 μL), 10X A-Tailing Buffer (50 μL), DNA Ligase (50 μL) 5X Ligation Buffer (100 μL), 2X KAPA HiFi HotStart ReadyMix (250 μL) a PEG/NaCl SPRI solution (5 mL), Library Amplification Primer Mix (10X).

Low Throughput with SPRI solution and no PCR Library Amplification (10 x 50 µl reactions) 07961871001 8 rxn 10 682.10 Kč / € 427.80 21 % Koupit

8 knihoven (8 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (50 μL), 10X End Repair Buffer with dNTPs (100 μL), A-Tailing Enzyme (30 μL), 10X A-Tailing Buffer (50 μL), DNA Ligase (50 μL), 5X Ligation Buffer (100 μL) and PEG/NaCl SPRI solution (5 mL).

Low Throughput with SPRI solution and Standard PCR Library Amplification (48 x 50 µl reactions) 07961880001 48 rxn 46 708.50 Kč / € 1 868.70 21 % Koupit

48 knihoven (48 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (250 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (500 μL), A-Tailing Enzyme (150 μL), 10X A-Tailing Buffer (250 μL), DNA Ligase (250 μL), 5X Ligation Buffer (500 μL), 2X KAPA HiFi HotStart ReadyMix (1250 μL) a PEG/NaCl SPRI solution (20 mL), Library Amplification Primer Mix (10X).

Low Throughput with SPRI solution and no PCR Library Amplification (48 x 50 µl reactions) 07961898001 48 rxn 44 181.60 Kč / € 1 767.30 21 % Koupit

48 lknihoven (48 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (250 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (500 μL), A-Tailing Enzyme (150 μL), 10X A-Tailing Buffer (250 μL), DNA Ligase (250 μL), 5X Ligation Buffer (500 μL) a PEG/NaCl SPRI solution (20 mL).

High Throughput with SPRI solution and Standard PCR Library Amplification 07961901001 96 rxn 85 937.70 Kč / € 3 305.30 21 % Koupit

96 knihoven(96 x 50 µL reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (600 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (1.2 mL), A-Tailing Enzyme (360 μL), 10X A-Tailing Buffer (650 μL), DNA Ligase (600 μL), 5X Ligation Buffer (1.3 mL), 2X KAPA HiFi HotStart ReadyMix (3 mL) a PEG/NaCl SPRI solution (40 mL), Library Amplification Primer Mix (10X).

High Throughput with SPRI solution and no PCR Library Amplification 07961910001 96 rxn 80 204.70 Kč / € 3 084.80 21 % Koupit

96 knihoven (96 reakcí). Illumina série. Každý kit obsahuje End Repair Enzyme Mix (600 μL), 10X End Repair Buffer s dNTPs (1.2 mL), A-Tailing Enzyme (360 μL), 10X A-Tailing Buffer (650 μL), DNA Ligase (600 μL), 5X Ligation Buffer (1.3 mL) a PEG/NaCl SPRI solution (40 mL).

KAPA Lib Prep Kit PCR - free 07961936001 10 rxn na vyžádání 21 %

pro Ion Torrent

KAPA Lib Prep Kit PCR - free 07961944001 50 rxn na vyžádání 21 %

pro Ion Torrent

KAPA PEG/NaCl Solution 07961928001 20 ml na vyžádání 21 %
Hyper Prep Kit 07962312001 8 rxn 11 961.00 Kč / € 443.20 21 % Koupit

KAPA End Repair & A-Tailing Buffer, KAPA End Repair & A-Tailing Enzyme, KAPA Ligation Buffer, KAPA DNA Ligase, KAPA HiFi HotStart ReadyMix, KAPA Library Amplification Primer Mix

Hyper Prep Kit, PCR - free 07962339001 8 rxn 11 328.20 Kč / € 420.10 21 % Koupit

KAPA End Repair & A-Tailing Buffer, KAPA End Repair & A-Tailing Enzyme, KAPA Ligation Buffer, KAPA DNA Ligase

Hyper Prep Kit 07962347001 24 rxn 31 577.80 Kč / € 1 169.80 21 % Koupit

KAPA End Repair & A-Tailing Buffer, KAPA End Repair & A-Tailing Enzyme, KAPA Ligation Buffer, KAPA DNA Ligase, KAPA HiFi HotStart ReadyMix, KAPA Library Amplification Primer Mix

Hyper Prep Kit, PCR - free 07962355001 24 rxn 30 312.10 Kč / € 1 122.30 21 % Koupit

KAPA End Repair & A-Tailing Buffer, KAPA End Repair & A-Tailing Enzyme, KAPA Ligation Buffer, KAPA DNA Ligase

Hyper Prep Kit 07962363001 96 rxn 110 682.20 Kč / € 4 099.10 21 % Koupit

KAPA End Repair & A-Tailing Buffer, KAPA End Repair & A-Tailing Enzyme, KAPA Ligation Buffer, KAPA DNA Ligase, KAPA HiFi HotStart ReadyMix, KAPA Library Amplification Primer Mix

Hyper Prep Kit, PCR - free 07962371001 96 rxn 104 353.80 Kč / € 3 865.40 21 % Koupit

KAPA End Repair & A-Tailing Buffer, KAPA End Repair & A-Tailing Enzyme, KAPA Ligation Buffer, KAPA DNA Ligase

KAPA Hyper Prep Agilent XT 07962444001 96 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Hyper Prep Agilent XT Fast 07962452001 96 rxn na vyžádání 21 %
Hyper Plus Kit 07962380001 8 rxn 12 502.40 Kč / € 457.50 21 % Koupit
Hyper Plus Kit, PCR - free 07962398001 8 rxn 11 946.70 Kč / € 437.70 21 % Koupit
Hyper Plus Kit 07962401001 24 rxn 33 284.50 Kč / € 1 219.40 21 % Koupit
Hyper Plus Kit, PCR - free 07962410001 24 rxn 32 173.20 Kč / € 1 178.60 21 % Koupit
Hyper Plus Kit 07962428001 96 rxn 116 633.50 Kč / € 4 272.20 21 % Koupit
Hyper Plus Kit, PCR - free 07962436001 96 rxn 111 076.90 Kč / € 4 068.20 21 % Koupit
KAPA Hyper Plus Agilent XT 07962479001 96 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Hyper Plus Agilent XT Fast 07962487001 96 rxn na vyžádání 21 %
RNA na vyžádání 21 %
KAPA Stranded RNA-Seq Kit (Illumina) 07962142001 24 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Stranded RNA-Seq Kit (Illumina) 07962169001 96 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Stranded mRNA-Seq Kit (Illumina) 07962193001 24 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Stranded mRNA-Seq Kit (Illumina) 07962207001 96 rxn na vyžádání 21 %
KAPA mRNA Capture Kit 07962231001 24 rxnc na vyžádání 21 %

Obsahuje magnetické částice a roztoky potřebné pro pročištění pomocí magnetických částic.

KAPA mRNA Capture Kit 07962240001 96 rxn na vyžádání 21 %

Obsahuje magnetické částice a roztoky potřebné pro pročištění pomocí magnetických částic.

07962258001 07962258001 8 rxn na vyžádání 21 %

KAPA RiboErase Kit (Human / Mouse / Rat nebo HMR) obsahuje všechny požadované pufry a enzymy pro depleci ribozomální RNA (rRNA).

KAPA RiboErase Kit (HMR) 07962266001 24 rxn na vyžádání 21 %

KAPA RiboErase Kit (Human / Mouse / Rat nebo HMR) obsahuje všechny požadované pufry a enzymy pro depleci ribozomální RNA (rRNA).

KAPA RiboErase Kit (HMR) 07962274001 96 rxn na vyžádání 21 %

KAPA RiboErase Kit (Human / Mouse / Rat nebo HMR) obsahuje všechny požadované pufry a enzymy pro depleci ribozomální RNA (rRNA).

KAPA Stranded RNA-Seq Kit with RiboErase (HMR) (Illumina) 07962282001 24 rxn na vyžádání 21 %
KAPA Stranded RNA-Seq Kit with RiboErase (HMR) (Illumina) 07962304001 96rxn na vyžádání 21 %

Návod k použití KAPA HTP Library Preparation Kit

(publikováno 14.06.2019, velikost 300.2 kB)

Návod k použití KAPA Hyper Prep Kit

(publikováno 18.06.2019, velikost 412.2 kB)

Návod k použití KAPA HyperPlus Kit

(publikováno 18.06.2019, velikost 335.3 kB)

Návod k použití KAPA LTP Library Preparation Kit

(publikováno 14.06.2019, velikost 297.2 kB)

Návod k použití KAPA RiboErase Kit (HMR)

(publikováno 17.06.2019, velikost 182.5 kB)

Návod k použití KAPA Stranded mRNA-Seq Kit (Illumina)

(publikováno 17.06.2019, velikost 264.5 kB)

Návod k použití KAPA Stranded RNA-Seq Kit (Illumina)

(publikováno 17.06.2019, velikost 253.0 kB)

Návod k použití KAPA Stranded RNA-Seq Kit with RiboErase (HMR) (Illumina)

(publikováno 17.06.2019, velikost 257.7 kB)

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)