Polymerázy a enzymy

Termolabilní enzymy

 • A´SAP PCR purification kit

  A´SAP PCR purification kit slouží k odstranění primerů a nukleotidů z PCR produktů. Obsahuje enzym Exo I, který degraduje jednořetězcové DNA primery a alkalickou fosfatázu (SAP), která defosforyluje nukleotidy.

  Detail
 • Cod Uracil-DNA glykosylase (Cod UNG)

  Enzym Cod UNG je glykosyláza hydrolyzující N-glykosidickou vazbu mezi deoxyribózou a uracilem v kontaminující DNA (na uracil v RNA nemá vliv). Cod UNG je jediným komerčně dostupným enzymem, který je zcela a nevratně inaktivován při 55 °C.

  Detail
 • Double-Strand Specific DNase (dsDNase)

  Enzym dsDNáza je endonukleáza štěpící fosfodiesterovou vazbu v DNA. Má specifickou aktivitu pouze na dvouvláknovou DNA, což umožňuje odstranění kontaminující DNA v přítomnosti jednovláknových molekul DNA, jakou jsou primery a sondy.

  Detail
 • Salt Active Nuclease (SAN)

  Enzym SAN je nespecifická endonukleáza štěpící dvouvláknovou i jednovláknovou DNA a RNA. Enzym je aktivní v běžných pufrech (proteiny jsou chráněny, zatímco nukleové kyseliny jsou kompletně odstraněny). DNA a RNA štěpí v poměru 10:1.

  Detail
 • Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP)

  Rekombinantní SAP je multifunkční alkalická fosfatáza, která odstraňuje fosfátovou skupinu z 5´ konce biomolekul (klonovací vektory, DNA, RNA, proteiny dNTPs). Lze ji snadno inaktivovat během 5 min při teplotě 65°C, zatímco většina dostupných enzymů musí být odstraněna extrakčními postupy.

  Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)