Termolabilní enzymy

A´SAP PCR purification kit

A´SAP PCR purification kit slouží k odstranění primerů a nukleotidů z PCR produktů. Obsahuje enzym Exo I, který degraduje jednořetězcové DNA primery a alkalickou fosfatázu (SAP), která defosforyluje nukleotidy.

Oba enzymy jsou nakonec odstraněny tepelnou inaktivací.

 

Snadný a rychlý protokol se provádí v jediné zkumavce.

1. Transfer 5 μl of PCR product to a new microtube

2. Add 1 μl SAP and 1 μl Exo I

3. Incubate at 37 °C for 5 minutes

4. Heat inactivate at 80 °C for 10 minutes

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
80350-100 100 rxn na vyžádání 21 %
80350-500 500 rxn na vyžádání 21 %
80350-2000 2 000 rxn na vyžádání 21 %

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)