Termolabilní enzymy

Cod Uracil-DNA glykosylase (Cod UNG)

Enzym Cod UNG je glykosyláza hydrolyzující N-glykosidickou vazbu mezi deoxyribózou a uracilem v kontaminující DNA (na uracil v RNA nemá vliv). Cod UNG je jediným komerčně dostupným enzymem, který je zcela a nevratně inaktivován při 55 °C.

Výhody:

  • termolabilní, kompletně a nevratně inaktivovatelný při 55 °C
  • ideální pro kontrolu kontaminace v RT-PCR
  • nedegraduje výsledný PCR produkt, umožňuje tak post - PCR aplikace (klonování, sekvenování,…)

Aplikace:

  • zamezení kontaminace amplikonem v PCR i RT-PCR
  • využití zejména ve forenzní a klinické diagnostice
Kat. č. Velikost Balení Cena bez DPH DPH  
70500-201 1U/µl 100 U na vyžádání 21 %
70500-202 1U/µl 1 000 U na vyžádání 21 %
70500-203 5U/µl 2 500 U na vyžádání 21 %

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)