Termolabilní enzymy

Double-Strand Specific DNase (dsDNase)

Enzym dsDNáza je endonukleáza štěpící fosfodiesterovou vazbu v DNA. Má specifickou aktivitu pouze na dvouvláknovou DNA, což umožňuje odstranění kontaminující DNA v přítomnosti jednovláknových molekul DNA, jakou jsou primery a sondy.  

Výhody:

  • unikátní „double-strand“ specifická endonukleáza
  • termolabilní, snadná inaktivace při 65°C (15 min)
  • vznikají oligonukleotidy s fosfátem na 5´ konci

Aplikace:

  • odstranění gDNA z RNA vzorků
  • dekontaminace PCR mastermixů

HL-dsDNase

HL-dsDNáza je geneticky upravená verze dsDNázy, která se kompletně inaktivuje již při 55°C za 5 min. Snadnější inaktivace teplem činí tento enzym velmi užitečným pro odstranění DNA z RNA vzorků, protože enzym může být tepelně inaktivovaného bez rizika auto-degradace RNA v přítomnosti hořčíku.

Enzym HL-dsDNase je použit v kitu Heat&Run.

Enzym dsDNáza je soušástí PCR decontamination Kitu.

Položky Kat. č. Velikost Balení Cena bez DPH DPH  
70600-201 2U/µl 250 U na vyžádání 21 %
70600-202 2U/µl 1 000 U na vyžádání 21 %
70600-203 5U/µl 2 500 U na vyžádání 21 %
- HL-dsDNase 70800-201 2U/µl 250 na vyžádání 21 %
- HL-dsDNase 70800-202 2U/µl 1 000 U na vyžádání 21 %
- HL-dsDNase 70800-203 5U/µl 2 500 U na vyžádání 21 %
HL - Heat&Run 80200-50 50 rxn na vyžádání 21 %

10X reaction Buffer, HL-dsDNase (50 reactions)

HL - Heat&Run 80200-250 250 rxn na vyžádání 21 %

10X reaction Buffer, HL-dsDNase (250 reactions)

PCR decontamination Kit 80400-100 100 rxn na vyžádání 21 %

DTT (Inactivation Aid), dsDNase (100 reactions)

PCR decontamination Kit 80400-500 500 rxn na vyžádání 21 %

DTT (Inactivation Aid), dsDNase (100 reactions)

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)