Termolabilní enzymy

Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP)

Rekombinantní SAP je multifunkční alkalická fosfatáza, která odstraňuje fosfátovou skupinu z 5´ konce biomolekul (klonovací vektory, DNA, RNA, proteiny dNTPs). Lze ji snadno inaktivovat během 15 min při teplotě 65°C, zatímco většina dostupných enzymů musí být odstraněna extrakčními postupy.


Výhody:

  • termolabilní – snadná a rychlá inaktivace při 65 °C (5 min)
  • aktivní v prostředí běžných pufrů, nevyžaduje žádné další ionty
  • stabilní při pokojové teplotě nebo při 4°C  

Aplikace:

  • defosforylace biomolekul (např. před klonováním)
  • odstranění dNTPs PCR produktů před sekvenováním či genotypizací
Kat. č. Velikost Balení Cena bez DPH DPH  
70700-201 1U/µl 1 000 U na vyžádání 21 %
70700-202 5U/µl 5 000 U na vyžádání 21 %

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)